Dịch Thơ Đường

HOA  ĐÀO CỢT GIÓ XUÂN

 

                                     

 

                Đề thành đô nam trang (Đề tích sở kiến xứ)

                                Nguyên Tác của  Thôi Hộ

                Khứ niên kim nhật thử môn trung,
                Nhân diện đào hoa tương ánh hồng.
                Nhân diện bất tri hà xứ khứ
                Đào hoa y cựu tiếu xuân phong.

 

 

Đọc thêm:

Hoa Đào Cợt Gió Xuân NLM

Hoa Đào Năm Ngoái của Hải Đà

Đề Tích Sở Kiến Xứ của Phạm Văn Bân

 

Bản dịch: Phí Minh Tâm

 

MỘT THOÁNG T̀NH XUÂN 

        (T́nh trong mùa xuân)

Ngày ấy năm xưa tại chốn nầy

Má hồng tương sắc hoa đào say

Mặt thẹn cố nhân giờ đâu thấy? 

Đào vẫn cợt đùa gió Xuân đây

 

 MỘT THOÁNG XUÂN T̀NH

         (T́nh trong tuổi xuân)

Ngày ấy năm xưa chỗ cổng nầy

Má hồng khoe sắc cánh đào ngây

Mỹ nhân giờ ở nơi nào đấy? 

Hoa đào bỡn cợt gió Xuân bay

  10-2-2003      

 

Ngày này năm ngoái cổng trong

Hoa đào má ửng đua hồng thắm tươi

Giờ đây nào thấy bóng người

Hoa đào như cũ vẫn cười gió xuân.

1-4-2003