Dịch Thơ Đường

Hoàng Hạc Lâu

Nguyên tác Thôi Hiệu

 

 

Đọc thêm:

Hoàng Hạc Lầu- NLM

Xung Quanh Các Bản Dịch HHL của Vũ Văn Toàn

HHL-Bài Thơ Cuốn Hút của Ngô Văn Phú

 

 

Tương truyền Lý Bạch một hôm có đi qua Hoàng Hạc Lâu, thấy phong cảnh hữu tình, muốn phóng bút một vài câu thơ nhưng thấy bài Hoàng Hạc Lâu khắc ở trên vách bèn ngửa mặt than rằng:
     
     

Nhãn tiền hữu cảnh đạo bất đắc
Thôi Hiệu đề thi tại thượng đầu...

 

(Trước mắt có cảnh mà không thể nói được vì Thôi Hiệu đã có đề thơ ở trên rồi)

 

Lầu Hoàng Hạc

 

Bản dịch: Phí Minh Tâm

Hạc vàng đạo sĩ đă cao bay

Để lại lầu trơ tại chốn nầy

Mây trắng trôi trôi từ muôn thuở

Hoàng hạc bao giờ trở lại đây

Hán Giang nhô nhấp trong chiều nắng

Bên đồi Anh Vũ cỏ vờn cây

Chiều xuống, cố hương nào đâu thấy

Sóng biếc ba đào gợi đắng cay.

                                     8-3-2003