Vọng Nguyệt Hoài Viễn      Nguyên Tác Trương Cữu Linh

 

 

Vọng Nguyệt Hoài Viễn

Hải thượng sinh minh nguyệt
Thiên nhai cộng thử th́
T́nh nhân oán dao dạ
Cánh tịch khởi tương tư
Diệt chúc lân quang măn
Phi y giác lộ ti
Bất kham doanh thủ tặng
Hoàn tẩm mộng giai kỳ.

 

Ngắm Trăng Nhớ Người Xa

 

Người dịch: Nguyễn Hữu Bổng
Vầng trăng mọc ở biển khơi,
Cùng chung một lúc góc trời soi chung.
Đêm xa ai đó sầu mong,
Thâu canh ai nhớ, mơ ṃng nhớ ai?
Tắt đèn yêu bóng nga soi,
Khoác lên chiếc áo đượm mùi sương pha.
Khôn đem ánh sáng cho mà,
Ngủ đi trong mộng họa là gặp nhau.

 

Bản Dịch: Phí Minh Tâm

Trăng tṛn trên biển khơi
Soi sáng cả bầu trời
Đem t́nh nhân xa cách
Đêm dài đến cùng nơi
Tắt đèn không tăm tối
Khoát áo không ấm hơi
Không thể tự tay tặng
Đành mơ gặp trong đời.

 

Dịch Nghĩa:

 

Trăng sáng mọc trên biển, lúc này soi chung cả chân trời. 

Người có t́nh buồn oán đêm xa cách, suốt đêm trường thương nhớ nhau. 

Tắt nến đi v́ yêu ánh sáng chan ḥa, khoác áo vào mới biết sương móc thấm ướt. 

Khó ḷng lấy bay vốc ánh sáng để tặng nhau được, ngủ đi may được gặp nhau trong giấc mơ.

 

             

 

Looking At The Moon And Thinking Of Someone Far Away

                                      By  Zhang Jiuling

The moon, grown full now over the sea,
Brightening the whole of heaven,
Brings to separated hearts
The long thoughtfulness of night....
It is no darker though I blow out my candle.
It is no warmer though I put on my coat.
So I leave my message with the moon
And turn to my bed, hoping for dreams.

300 Tang Poems

 

Translated by Tam Minh Phi

The bright moon over the sea

Illuminates the entire horizon at this time.

Lovers hate the night separating them

Missing each other all night long

I extinguished the candle for the love of moonlght

Realized the wet fog when puttng on the coat

As it was impossible offer the moonlight with my own hands,

I  returned to sleep, hoping to see her in my dream.