Dịch Thơ Đường                                                                                                                                                     

                                      Thập Nguyệt Cúc      Nguyên Tác Trịnh Cốc

 

 

Thập Nguyệt Cúc

 

Tiết khứ phong sầu điệp bất tri 
Hiểu đ́nh hoàn nhiễu chiết tàn chi 
Tự duyên kim nhựt nhơn tâm biệt 
Vị tất thu hương nhứt dạ suy.

 

Cúc Tháng Mười

 

Bản Dịch: LHK (Diễn đàn Viện Việt Học

Sáng nay mùa hết ong buồn
Cành trơ con bướm vẫn c̣n nhởn nhơ
Ḷng ai hoa đẹp đă mờ
Nhưng hương mùa cũ bây giờ c̣n vương

 

Bản Dịch: Phí Minh Tâm

Thu hết, ong buồn, bướm nhởn nhơ
Ngoài sân sáng sớm giữa cành trơ.
Hôm nay duyên cúc đành ly biệt
Vị tất hương thu đă giảm mờ.

  

Dịch Nghĩa:

 

Tiết thu đă qua, ong buồn rầu nhưng bướm không hay biết

Nên sáng sớm đă nhởn nhơ ngoài vườn giữa các cành trơ trọi.

Do duyên số, ngày hôm nay cúc phải cách biệt ḷng người

Nhưng không ắt hẳn hương thu đă phai mờ qua đêm.

 

 

October Chrysanthemum
                                       By Zheng Gu
Translated by Tam M Phi
Autumn ends. Bee’s sad, but Butterfly does not know,
Morning among bare twigs, flies to and fro.
Today, away from human heart, a destiny not wished
Doesn’t mean autumn flagrance, overnight, has diminished.