Dịch Thơ Đường

 

     Ngọc Đài Thể        Nguyên tác: Quyền Đức Dư

 

 

Tạc dạ quần đới giải
Kim triêu hỉ tử phi
Diên hoa bất khả khí
Mạc thị cảo châm quy.

 

Chú thích:

Ngọc đài thể: một thể thơ. QĐD làm 12 bài NĐT. Chỉ có bài số 9 nầy được chọn vào Đường Thi Tam Bách Thủ.

Hỉ tử: con nhện. Sáng sớm thấy nhện nghĩa là sắp có tin vui. Hỉ là nhện mà cũng là vui, đồng âm dị nghĩa.

Diên hoa: là phấn son

Cảo châm: là cái chày đá để đập áo quần khi giặt, chỉ người chồng đi xa. 

 

Bài thơ đơn giản nhắc đến t́nh nghĩa vợ chồng thâm hậu. Câu 1 nói đến một điềm, gợi ư sự mặn nồng thầm kín. Câu 2 cho biết sắp có tin vui. Hai câu cuối, người vợ trang điểm xinh đẹp chờ chồng về.

 

Dịch nghĩa:

 

Thể ngọc đài (Diễn đàn Việt Kiếm)
Đêm hôm trước dây thắt lưng quần bị sút ra
Sáng nay thấy hỉ tử bay
Không thể bỏ bê phấn son
Không chừng lang quân sắp về chăng?

 

Bản dịch: Phí Minh Tâm

Đêm qua quần sút dây
Sáng thấy nhện là bay
Không bỏ bê son phấn
Chàng sắp về mai đây.

Đêm qua quần sút thắt lưng
Sáng nay nhện lại bổng dưng ḅ kề
Phấn son đâu dám bỏ bê
Phải chăng chàng cũng sắp về với em.