XUÂN ĐI 

                                                      

Mỗi năm xuân đến, xuân lại đi

Xuân nào cũng thế, đắn đo ǵ!

Xuân nầy không đặng, chờ xuân tới

Phỉ chí tang bồng, có khó chi.

 

Xuân đến xuân đi, đến lại đi

Ngó qua ngoảnh lại hết xuân th́

Sự nghiệp công danh màng chi nhắc

Nợ nước chưa tṛn, xuân đă đi

 

Xuân đến xuân đi, đến phải đi

Tiếc nuối làm chi thuở xuân th́

Hoa mới xuân nầy thay hoa úa

Cố níu thời gian, xuân cứ đi.

 

Đến đến đi đi, đến sẽ đi

Xuân Hạ Thu Đông có xa ǵ

Vạn vật tuần hoàn, ai khéo sắp

Ḷng ta lay động hay xuân đi.

 

Xuân đến xuân đi có lạ ǵ

Gặp duyên th́ đến, hết duyên đi

Vững tay lèo lái con thuyền trí

Thân tâm an lạc, xuân đâu đi.

Each year, spring comes then goes

Every spring is the same, why worry?

If no sucess this spring, wait next spring

It's not difficult to achieve in life.

 

Spring comes, spring goes, comes then goes

Turn your head around, it's end of spring time

Do not care reminisce on carreer or success

Have done nothing for motherland, spring is gone.

 

Spring comes spring goes, it has come it must go

Why hold on to spring time?

New spring flowers replace wilted flowers

Trying to pull back time, spring keeps on going.

 

Come come go go, what come will go

Spring, summer, fall and winter are not far apart

Nature skillfully arranges these periodic changes

Has our mind agitated or has spring gone?

 

Spring comes spring goes, what is strange about it?

It comes or goes when condition is or no more.  

Have a firm grip on the ship of wisdom rudder

Body and mind at peace, spring never goes away.

 

Mỗi tấm h́nh là một giai đoạn của cuộc đời, một cách nh́n mùa xuân.

                                                                     Phí Minh Tâm K2 

 

 

                   

 

        1970

 

1980

1993

           2002