Dịch Thơ ường 

 

      Tứ Thời

 

 

 

 

 

 

 

Xun

Trời ấm cảnh tốt tươi

Hoa đo mỉm mi cười

Bướm ong lượng bn l

Vườn nắng thiếu bng người.

 

Hạ

Th ra đ vo hạ

Cỏ vng a trước nh

Cnh hoa bay l t

Nhớ ai dạ xt xa.

 

Thu

Trời my m ảm đạm

Chim mỏi cnh dừng bay

Ong bướm thi bỡn cợt

Vắng lng cảnh buồn thay.

 

Đng

Mưa gi chẳng đi đu

Trước sau chỉ thấy sầu

Từ chốn thanh tịnh đ

Khuyn người bớt khổ đau.

 

Trang Nh NLM Tuyển Tập 50 Năm NLM50 Trang Nh Kha 2