Dịch Thơ Đường

 

Trừ Dạ Hữu Hoài        Nguyên tác: Mạnh Hạo Nhiên 

 

除夜有怀

五更钟漏欲相催
四气推迁往复回
帐里残灯才有焰
炉中香气尽成灰
渐看春逼芙蓉枕
顿觉寒销竹叶杯
守岁家家应未卧
相思那得梦魂来.

 

Trừ Dạ Hữu Hoài

Ngũ canh chung lậu dục tương thôi
Tứ khí thôi thiên văng phục hồi
Trướng lư tàn đăng tài khứ diệm
Lô trung hương khí tận thành hôi
Tiệm khan xuân bức phù dung chẩm
Đốn giác hàn tiêu trúc diệp bôi
Thủ tuế gia gia ưng vi ngoạ
Tương tư ná đắc mộng hồn lai.

Nỗi Nhớ Đêm Giao Thừa

Bản dịch: Bất Giới
Canh năm giục giă tiếng chuông xa
Bốn mùa liên tiếp gơ cửa nhà
Bên trướng đèn tàn phai ngọn lửa
Trong ḷ tro lạnh thoảng hương qua
Gối sen xuân sắc hơi nồng thắm
Chén trúc rượu trong khí lạnh nhoà
Năm mới nhà nhà không ngủ được
Nhớ nhau hồn bướm khó bên hoa.

 

Dịch nghĩa:

Tiếng chuông giờ năm canh giục giă nhau
Bốn mùa thay đổi nhau qua rồi trở lại
Đèn tàn trong trướng vừa nhạt nhoà ngọn lửa
Hương thơm trong ḷ thành tro hết cả
Dần thấy vẻ xuân thấm vào gối sen
Chợt cảm thấy cái lạnh tan trong chén rượu trúc diệp
Nhà nào cũng giữ năm lại nên chưa ngủ
Dù nhớ nhau mà hồn mộng khó đến gần được.

 

    

 

Cảm Nghĩ Đêm Giao Thừa

 

Bản dịch: Phí Minh Tâm
Canh năm chuông lậu thúc giục chi
Bốn mùa tuần tự đến lại đi
Đèn dầu trong trướng vừa hết bấc
Ḷ hương cháy rụi chẳng c̣n ǵ
Hơi xuân dồn dập vào chăn gối
Chợt thấy rượu nồng lạnh trong ly
Cố giữ năm qua chưa đi ngũ
Sao hồn đến được mộng xuân th́.
Ghi chú: 
Chuông lậu: ngày xưa b́nh đựng nước để đo thờ́ gian.