Dịch Thơ Đường

Tại Ngục Vịnh Thiền      Nguyên Tác Lạc Tân Vương

 

 

Tại Ngục Vịnh Thiền

Tây lục thiền thanh xướng
Nam quan khách tứ thâm
Bất kham huyền mấn ảnh
Lai đới bạch đầu ngâm
Lộ trọng phi nan tiến
Phong đa hưởng dị trầm
Vô nhân tín cao khiết
Thùy vị biểu như tâm ?

Dịch Nghĩa
Ngày thu nghe tiếng ve kêu
Trong tù nhớ nhà càng thêm sâu sắc
Không chịu được bóng dáng đôi cánh mỏng
Lên tiếng ngâm nga trước đầu bạc của ḿnh
Sương rơi nặng hạt cánh khó bay lên
Gió thổi mạnh, tiếng dễ bị ch́m mất
Không có ai tin ḿnh cao thượng, thanh khiết
Ai v́ ta sẽ giải tỏ nỗi ḷng ?

 

Dịch Thơ

 

Trong ngục vịnh ve sầu

 

Bản dịch: Tương Như
Thu đến, ve kêu tiếng
Trong lao khách nhớ nhà
Xót xa khi cánh mỏng
Than văn trước đầu phơ
Sương nặng bay khôn nổi
Gió to giọng dễ nḥa
Thanh cao không kẻ biết
Ai ngỏ giúp ḷng ta?

 

Bản dịch: Phí Minh Tâm

Thu đến ve hát sầu
Nhớ nhà dạ đớn đau
Cánh mỏng vẩn cứ cố
Buồn phận tuổi bạc đầu
Sương dày trĩu nặng cánh
Gió rít nghe được đâu
Thanh cao ai người biết
Bộc bạch suốt canh thâu.

 

A POLITICAL PRISONER LISTENING TO A CICADA

While the year sinks westward, I hear a cicada
Bid me to be resolute here in my cell,
Yet it needed the song of those black wings
To break a white-haired prisoner's heart....
His flight is heavy through the fog,
His pure voice drowns in the windy world.
Who knows if he be singing still? - -
Who listens any more to me?