Dịch Thơ ường

Tống Linh Triệt    Nguyn Tc Lưu Trường Khanh

 

   

 

TỐNG LINH TRIỆT

 

Thương thương trc lm tự

Yểu yểu chung thanh vn

H lạp đới t dương

Thanh sơn độc quy viễn

 

Ch thch:

Thương: xanh thẳm, thương thương: rậm rạp

Yu: xa thẳm như mặt trời lặn dưới gốc cy

H (l sen) Lạp: nn vnh to bằng tre

ới (đi): mang, đem, dẫn

 

Tiễn bạn Linh Triệt

 

Bản dịch: NH

Trc Lm cha xanh xanh
Chung chiều đưa văng vẳng
Nn ngang vai nhuộm nắng 
Ring về ni xa xanh

 

Bản dịch: Nguyễn Hữu Vinh

Trc Lm chiều tm nhạt

Rời rạc tiếng chung cha

Nn l cn vương nắng

Bạn về trong ni xa.

 

Lời ghi của người dịch:Tiễn đưa bạn trong bng chiều tịch mịch, thời gian đọng lại như tm tnh bạn đậm đ khng tan long được. Một tiếng chung cha xa vọng lại đnh thức dậy sự thật buồn tnh. Bạn đ đi rồi, ta cn quyến luyến đưa mắt đưa tiễn theo bng nắng chiều rọi trn chiếc nn xa trong ni xanh. NHV

Dịch Nghĩa:

 

Tiễn Linh Triệt

Cha Trc Lm trong đm xanh xanh
Chung chiều nghe văng vẳng
Chiếc nn l nhuộm nh nắng xế
Một mnh về ni xanh xa xi.

 

ON PARTING WITH THE BUDDHIST PILGRIM LING CHE

By Liu Changqing

 

From the temple, deep in its tender bamboos,
Comes the low sound of an evening bell,
While the hat of a pilgrim carries the sunset
Farther and farther down the green mountain.

300 Tang Poems   

 

Bản Dịch: Ph Minh Tm

Xanh rậm cha Trc Lm

Xa thẳm hồi chung vọng

Nn vnh hứng chiều nắng

Một mnh về ni xanh.

 

Vng Trc Lm cỏ cy xanh thẳm

Chung cha văng vẳng thoảng dư m

Nắng chiều đổ xo trn vnh nn

Ni xanh đơn độc bước m thầm.

30-3-2003