Dịch Thơ ường

Tả    Nguyn Tc L Thương Ẩn

 

       

 

Tả

Yến nhạn thiều thiều cch Thượng Lm
Cao thu vọng đoạn chnh trường ngm
Nhn gian lộ hữu ồng Giang hiểm
Thin thượng sơn duy Ngọc Lũy thm
Nhật hướng hoa gian lưu phản chiếu
Vn tng thnh thượng kết tằng m
Tam nin dĩ chế tư hương lệ
Cnh nhập tn nin khủng bất cm

Tỏ

 

Bản dịch: L Tứ 
Thượng Lm n nhạn lượn xa xăm
Vọng ngắm trời thu trỗi giọng ngm
Dưới thế ồng Giang đường hiểm trở
Trn tin Ngọc Lũy ni su thm
Trời soi hoa thắm lưu mu nắng
My tụ thnh cao kết bng rm
Nhớ nước ba năm khng nhỏ lệ
Nay vo năm mới sợ khn cầm

 

Bản Dịch: Ph Minh Tm

Vườn Thượng xa xa n nhạn bay

Ngm nga thu cảnh ngắm trời my

Dưới thế ồng Giang sng hiểm trở

Trn trời Ngọc Lũy ni ngất ngay

Khm hoa hứng nắng trời thẳng chiếu

My ko ln cao bng đặc dy

Ba năm nhớ nước khng ướt lệ

Sợ khng cầm được năm mới nầy.

 

Dịch Nghĩa
n, nhạn bay xa xa bn vườn Thượng Lm (1)
Ngắm trời thu cao chnh l lc đang ngm nga
Dưới trần đường hiểm trở nhất l ồng Giang (2)
Trn trời ni su nhất l Ngọc Lũy (3)
Mặt trời hướng về khm hoa để lại nh nắng
My ko đến trn thnh cao, tạo nn bng rm
cố nn nước mắt nhớ qu nh ba năm nay
ến nay vo năm mới sợ rằng khng cầm được nữa

Ch thch:

(1) Thượng Lm: tn một căn vườn nổi tiếng ở Trường An. Căn vườn được xy dựng đầu tin dưới đời Tần, rồi được cc triều đại sau đ tiếp tục tu sửa. Tương truyền vườn trồng rất nhiều kỳ hoa dị thảo, l chủ đề ngm vịnh của rất nhiều tao nhn mặc khch, trong đ nổi tiếng nhất l Tư M Tương Như với bi Thượng Lm Ph.

(2) ồng Giang: nguyn tn l Tử ồng Giang. Trong địa dư Trung Quốc c hai con sng cng mang tn ny, một ở Tứ Xuyn, một ở Chiết Giang. C lẽ tc giả muốn ni đến con sng ở Tứ Xuyn trong cu ny.

(3) Ngọc Lũy: tn ni thuộc Tứ Xuyn. Dy ni ny chiếm một vị tr hiểm yếu, nh ường đặt ở đy một cửa ải được canh phng rất nghim mật v chiến tranh thường xảy ra với Thổ Phồn (Ty Tạng).

 

              

 

Thoughts      By Li Shangyin

 

Translated by Tam Minh Phi

Swallows and geese fly in the distance over Thuong Lam garden

Watching the autumn sky whilie reciting some verses

On earth, Dong river presents the most obstacles

In the sky, Ngoc Luy is the highest mountain

The sun turns toward the flowers which reflects the sun light

Clouds gather in the heights creating thick shadows

For three years of nostalgia, I retain my tears

I am afraid I can no longer hold it in the new year.