Dịch Thơ Đường

Tảo Khởi      Nguyên Tác Lư Thương Ẩn

 

               

 

Tảo Khởi

Phong lộ đạm thanh thần
Liêm khai độc khởi nhân
Oanh đề hoa hựu tiếu
Tất cánh thị thùy xuân

Dậy sớm

 

Bản Dịch: Khuyết Danh
Gió êm sương nhạt sớm mai,
Một ḿnh thức dậy khoan thai trước mành
Hoa cười oanh hót trên cành
Gẫm xem xuân sắc trời dành cho ai?

 

Bản Dịch: Phí Minh Tâm

Sương gió lặng buổi mai

Vén rèm khoan thai dậy

Oanh hót hoa cười mĩm 

Xuân thắm dành cho ai?

Dịch Nghĩa
Gió lặng sương êm, sớm mai mát mẻ
Trong rèm có người một ḿnh tỉnh dậy
Chim oanh hót, hoa lại cười
Cảnh xuân thực ra dành cho ai?

 

                 

 

Getting Up Early     By Li Shangyin

 

Translated by Tam Minh Phi

Early in the morning, the fog is light and the wind is calm

One is up and opens the curtain

The orioles sing and flowers smile back

Just wondering who is spring for?