Dịch Thơ ường

               Nguyệt Tịch      Nguyn Tc L Thương Ẩn

 

         

 

Nguyệt Tịch

 

Thảo hạ m trng diệp thượng sương
Chu lan điều đệ p hồ quang
Thố hn thiềm lnh quế hoa bạch
Thử dạ hằng nga ưng đoạn trường.

 

Trăng Mờ

 

Bản dịch: Tần Tử Anh (Diễn đn Việt Kiếm)

Su nấp mnh hoa, sương l non
Mịt mờ nh nước chiếu hin son
Quế hoa trắng tot cung hn lạnh
Đm ấy Hằng Nga chắc cũng buồn

 

Bản dịch: Ph Minh Tm

Dưới cỏ su b, l đẩm sương.
Hin son xa chiếu, mặt hồ gương.
Cc thỏ lạnh lng, hoa quế bạc.
Chị nguyệt đm nay, ắt đoạn trường.

Dịch Nghĩa:

Cn trng np bng dưới hoa, sương phủ trn mặt l
Lan can sơn son xa vời đ ln nh nước hồ
Thỏ lạnh, cc gi, hoa quế trắng
Đm nay Hằng nga chắc cũng buồn đứt ruột.

 

              

 

Dark Moon  by Li Shang Yin

 

Translated by Tam M Phi

Worms crawl under the grass and leaves wet with dew.
Distant red handrails reflect on the mirror lake like new.
The moon is cold, the toad freezing and the cinnamon flowers frozen white.
With broken heart, the moon goddess' showing her sorrow tonight.