Dịch Thơ ường 

 

      Lệ - L Thương Ẩn


 

Phin m:
Lệ
L Thương Ẩn

Vĩnh hạng trường nin on ỷ la
Ly tnh chung nhật tứ phong ba
Tương giang trc thượng ngn v hạn
Nghiễn thủ bi tiền si kỷ đa
Nhn khứ Tử đi thu nhập ti
Binh tn Sở trướng dạ văn ca
Triu lai B thuỷ kiều bin liễu
Vị để thanh bo tống ngọc kha.
 

 

Dịch nghĩa:
 

Nước mắt
Suốt năm di ở trong ng hẻm, on giận lụa l
Cả ngy mang mối tnh ly biệt nhớ khi sng gi thuở no
Trc trn sng Tương giang biết bao nhiu vết
Trước bia trn ni Nghiễn rơi bao nhiu nước mắt
Người rời Tử đi ra đi, ma thu vo quan ải
Qun tan ở trướng Sở, đm nghe tiếng ca
Buổi sớm ra cy liễu bn cầu trn sng B
Chưa chạm vo vạt o bo xanh tiễn Ngọc Kha
 

Dịch thơ:
Nước Mắt
Ng vắng quanh năm on lụa l
Hận tnh ly biệt nhớ phong ba
Sng Tương trc thấm bao hằn vết
Ni Nghiễn trước bia lệ ướt nho
Gc ta người rời thu đến ải
Sở qun tan rả tối nghe ca
Sớm mai viếng liễu cầu sng B
Chưa chạm o bo tiễn Ngọc Kha.
Ph Minh Tm

 

 

Chu Thch:

 

Thơ của L Thương Ẩn c ngn từ diễm lệ, sử dụng nhiều điển tch. Trong bi Lệ, LTA ni về một chuyện tnh buồn nhưng chỉ c 2 cu đầu v 2 cu cuối ni đến cu chuyện. Bốn cu giửa ni về nuớc mắt qua 4 chuyện xưa m người đọc cần biết để thưởng thức nghĩa bi thơ.

Cu 3: Bn bờ sng Tương c mọc loại tre vệt đốm như giọt nước mắt gọi l Tương phi trc. Tục truyền sau khi vua Thuấn mất, hai người vợ của vua Thuấn l Nga Hong v Nữ Anh tm đến bn bờ sng Tương khc v trầm mnh. Nước mắt hai người khc thấm vo những cy trc mọc bn bờ sng, từ đ trn thn trc lốm đốm vết.

Cu 4: Ni Nghiễn l nơi c bia Dương Hỗ đời Tấn. Dương Hỗ l một vị quan lim chnh được dn chng thương mến. Khi ng mất, người ta dựng tấm bia trn ni Nghiễn, l nơi ng thường đến ngắm cảnh, để ca ngợi cng đức của ng.  Sau nầy, người đến thăm tấm bia ny thường tưởng nhớ ng m khc, v vậy c người gọi l Trụy lệ bi (bia rơi lệ).

Cu 5: Tử Đi (gc ti) l cung đẹp đời nh Hn nơi Vương Chiu Qun ở trước khi bị đi cống Hồ v khng đt lt cho bọn quan tham .

Cu 6: Thời Hn Sở tranh hng, Lưu Bang vy Hạng V ở Cai Hạ. Trương Lương, mưu sĩ của Lưu Bang, thổi so ai on v sai qun Hn ht những bi ca nước Sở lm tan r tinh thần qun Sở. Sỡ qun chn nản, bỏ trốn gần hết. Hạng V thua lm bi Cai Hạ Ca rất bi trng, uống rượu v ht với vợ l Ngu Cơ. Ngu Cơ dng gươm tự st, Hạng V chạy đến sng rồi cũng tự tử.
 

Trang Nh NLM Tuyển Tập 50 Năm NLM50 Trang Nh Kha 2