Dịch Thơ Đường

Giả Sinh      Nguyên Tác Lư Thương Ẩn

 

 

Giả Sinh

Tuyên thất cầu hiền phỏng trục thần
Giả Sinh tài điệu cách vô luân
Khả lân dạ bán hư tiền tịch
Bất vấn thương sinh vấn quỉ thần

Giả
Sinh

 

Bản dịch: Trần Trọng San
Tuyên thất hỏi thăm người biếm trích
Tài năng họ Giả chẳng ai hơn
Nửa đêm trống chỗ ngồi trong điện
Chẳng hỏi dân đen, hỏi quỉ thần

 

Bản Dịch: Phí Minh Tâm

Cầu hiền vua triệu cựu trung thần

Giả Sinh tài đức mấy ai hơn

Nữa đêm vua tiếp trong chính điện

Không hỏi dân sinh hỏi quỷ thần.

   

Dịch Nghĩa
Tại Tuyên thất, vua cầu người hiền, hỏi thăm đến những bề tôi bị biếm trích .
Trong số những người này, Giả sinh có tài diệu không ai bằng được.
Tiếc thay, vào lúc nữa đêm, nhà vua để ghế trống chỗ ngồi phía trước để đón tiếp ông,
Nhưng lại không hỏi đến nhân dân, mà chỉ hỏi về vấn đề quỉ thần.

 

Chú thích:
Giả Sinh: tức Giả Nghị, người đời Hán Văn đế làm chức Bác sĩ, bị gièm pha, biếm ra làm quan tại Trường Sa. Sau đó được Văn đế triệu về, hỏi ư kiến, nhưng cũng không được nghe theo. Mất năm mới 33 tuổi.
Tuyên thất: tên ṭa nhà chính trong cung Vị Ương.

 

Jiasheng       By Li Shangyin

 

When the Emperor sought guidance from wise men, from exiles,
He found no calmer wisdom than that of young Jia
And assigned him the foremost council-seat at midnight,
Yet asked him about gods, instead of about people.

300 Tang Poems