Dịch Thơ ường

Dạ Vũ K Bắc      Nguyn Tc L Thương Ẩn

 

 

Dạ Vũ K Bắc

Qun vấn quy kỳ vị hữu kỳ
Ba sơn dạ vũ trướng thu tr
H đương cộng tiễn ty song trc
Khước thoại Ba Sơn dạ vũ th

 

Ch thch: 

1. L Thương Ẩn viết cho vợ ở phương Bắc.

2. Ni Ba chỉ những ngọn ni vng Tứ Xuyn ni chung

 

Đm mưa gửi người phuơng bc

 

Bản dịch: Tương Như

Ngy về kh hẹn cho nhau,
Ba Sơn mưa tối hồ thu nước đầy
Bao giờ chung bng song ty
Cn bao nhiu chuyện ni ny mưa đm!

 

Bản dịch: Ph Minh Tm

Em hỏi ngy về đu biết ru
Mưa đm ướt ni ngập ao thu
Bao giờ mới được cng soi bng
Kể chuyện ngy xưa lc mưa m.

 

 

Dịch Nghĩa
Em hỏi ngy về, chưa hẹn được ngy
Mưa đm ni Ba đầy trn ao thu
Bao giờ ở cửa sổ hướng ty, cng nhau chong đn
Lại cng tr chuyện về lc mưa đm ở ni Ba

 

         

 

Note in a Rainy Night to my Wife  in the North

You ask me when I am coming. I do not know.
I dream of your mountains and autumn pools brimming all night with the rain.
Oh, when shall we be trimming wicks again, together in your western window?
When shall I be hearing your voice again, all night in the rain?

300 Tang Poems

 

Translated by: Tam Minh Phi

You ask me when I shall return, but I cannot say,
The rain in the hills of Ba at night overflows the autumn pools.
When can we together trim the candle by the western window,
And talk about the rainy nights in the hills of Ba?