Dịch Thơ Đường Tống

 

        Diễm Nữ Từ   Nguyên Tác Lương Hoàng

 

艶 女 詞  - 梁 锽
露 井 桃 花 發
雙 雙 燕 並 飛
美 人 姿 態 裏
春 色 上 羅 衣
自 愛 頻 開 鏡
時 羞 慾 掩 扉
不 知 行 路 客
遥 惹 五 香 帰

 

Phiên âm:

Lộ tỉnh đào hoa phát
Song song yến tịnh phi
Mỹ nhân tư thái lư
Xuân sắc thướng la y
Tự ái tần khuy kính
Th́ tu dục yểm phi
Bất tri hành lộ khách
Dao nhạ ngũ hương quy

 

Dịch nghĩa:

Bài từ Cô Gái Xinh Đẹp
Cây đào bên giếng nở hoa
Đôi én cùng nhau bay song song
Người đẹp dấp dáng xinh xắn
Màu xuân vương lên áo lụa
Yêu ḿnh nên luôn soi gương
Có lúc e thẹn muốn khép cổng ngoài
Chẳng biết đến người qua đường
Mùi xon phấn dẫn dắt người phương xa trở về.

 

Dịch thơ:

Cô Gái Đẹp
Cội đào bên giếng mới đơm hoa
Đôi én song song liệng chậm qua
Dáng dấp thon thon người đẹp đẻ
Sắc Xuân vương thắm áo tơ là.
Thường luôn chải chuốt ngồi soi kiếng
E thẹn đôi khi khép cổng nhà
Mặc khách lại qua đâu muốn biết
Hương thơm dẫn dắt kẻ phương xa.

Phí Minh Tâm

 

Chú thích:

 

 

 

 

 

 

Trang Nhà NLM Tuyển Tập 50 Năm NLM50 Trang Nhà Khóa 2