Dịch Thơ Đường

 

             Xuân Tứ        Nguyên tác: Lư Bạch

 

 

Ư Xuân
Bản dịch: Phí Minh Tâm
 

Cỏ Yên mịn như tơ

Dâu Tần xanh phủ bờ

Anh mơ ngày trở lại

Đứt dạ em mong chờ

Gió Xuân nào quen biết

Cớ sao lay màn tơ.

 

Cỏ Yên xanh biếc mịn như tơ

Cành lá dâu Tần xum phủ bờ

Đang lúc anh mơ ngày trở lại

Ḷng đau dạ cắt em mong chờ

Gió Xuân cớ sao chẳng quen biết

Màn lụa pḥng khuê lay hững hờ.

 

Ghi chú: Khó khăn của người dịch là năm thiếu bảy thừa.

 

Yên thảo như bích ti,
Tần tang đê lục chi.
Đương quân hoài quy nhật,
Thị thiếp đoạn trường th́.
Xuân phong bất tương thức,
Hà sự nhập la vi?