Dịch Thơ Đường

 

              Trường Môn Oán        Nguyên tác: Lư Bạch

 

 

Bản dịch: Phí Minh Tâm

Cung điện sầu t́nh mặc xuân sang
Bụi thu đă bám vách khảm vàng
Đêm trăng trong sáng như ngày hạ
Soi chiếu Trường môn độc ḿnh nàng.

Hate for Changmen Palace
A woman with eternal sorrow no longer knows spring time
A palace built of gold but now autumn dust begins to setttle
The night is bright like the day clear blue sky
In this Changmen palace, on one lonely person, the moon shines

 

Quế điện trường sầu bất kư xuân
Hoàng kim tứ ốc khởi thu trần
Dạ huyền minh cảnh thanh thiên thượng
Độc chiếu Trường môn cung lư nhân. 

Trường Môn: Đời Hán Vũ Đế, khi nàng A-Kiều bị thất sủng, vua đày ra ở cung Trường Môn.