Dịch Thơ Đường

Sơn Trung Vấn Đáp   Nguyên Tác Lư Bạch

 

 

Hỏi đáp trong núi

 

Bản Dịch: Phí Minh Tâm

 

Non xanh núi biếc được hỏi han

Mỉm cười không đáp ḷng nhàn an

Đào hoa trôi giạt theo ḍng nước

Ta có thiên đàng giữa nhân gian.

 

Hỏi ta sao ở núi xanh

Ta cười không đáp ḷng thanh an nhàn

Hoa đào theo nước trôi hoang

Riêng ta có cả địa đàng nơi đây.

 

Núi non xanh biếc cảnh thanh nhàn

Trăng thanh gió mát tâm b́nh an

Hoa đào theo nước không bờ bến

Ta có riêng ta cả địa đàng.

4-7-2003   

Sơn trung vấn đáp

 

Vấn dư hà ư thê bích sơn
Tiếu nhi bất đáp tâm tự nhàn
Đào hoa lưu thủy yểu nhiên khứ
Biệt hữu thiên địa tại nhân gian.

 

Dịch Nghĩa:

 

Hỏi ta v́ sao lại ở nơi núi biếc

(Ta) cười không đáp, ḷng tự thấy an nhàn

Hoa đào theo ḍng nước chảy trôi đi xa.

Ta có riêng trời đất ở giữa cơi nhân gian.

 

         

 

You ask why I stay in the green mountain,
I smile, but do not answer, my heart is at leisure.
Peach blossom is carried far off by flowing water,
Apart, I have heaven and earth in the human world.

Chinese-Poems.com