Dịch Thơ Đường

               Oán T́nh      Nguyên Tác Lư Bạch

 

 

Oán T́nh

Mỹ nhân quyển châu liêm
Thâm tọa tần nga my
Đản kiến lệ ngân thấp
Bất tri tâm hận thùy.

Dịch Thơ

 

Bản dịch: Lăng Xẹt Tử
Người đẹp cuốn rèm ngọc
Ngồi lặng nét ngài chau
Chỉ thấy ngấn lệ ướt
Biết ḷng giận ai đâu.

Bản dịch: Nhậm Doanh Doanh
U hoài, người ngọc cuốn rèm mây
Ngồi dáng nghiêng chau ủ nét mày
Chỉ thấy khuôn hoa sầu đẫm lệ
Hận ai, ai thấu nỗi ḷng đây

Bản dịch: Phí Minh Tâm

Người đẹp cuốn rèm trai

Ngồi lâu nhíu mày ngài

Vết lệ càng đậm nét

Đâu biết oán hờn ai?

Dịch Nghĩa:

 

Người đẹp cuốn chiếc rèm ngọc
Ngồi thật lâu, ủ rũ mày ngài
Chỉ thấy vết nước mắt 

Không biết ḷng nàng đang giận ai đây

 

 

Resentment      by Li Po

 

Translated by Tam M Phi

The pretty maid rolls up the bead curtain

She waits in vain and knits her eyebrows

Trace of wet tears can still be seen

It's not known who causes her heart pain.