Dịch Thơ ường

Nguyệt Hạ ộc Chước       Nguyn Tc L Bạch

 

Uống rượu một mnh l một đề ti khng mấy thường tnh trong thời Nh ường.  Người ta uống rượu ở cc buổi tiệc tng v x giao v thn hữu. Từ đ c cu: "Rượu ngon phải c bạn hiền".  Thế m L Bạch lại lm một việc tri cẳng ngổng l thường xuyn uống rượu một mnh.  Xem bi Xun Nhật ộc Chước.  Trong bi Nguyệt Hạ ộc Chước dưới đy để ni rằng mnh cũng c bạn rượu, L Bạch lại hảnh diện tạo ra hai người bạn gắn b nhưng khng đồng ẫm.  Thật l sng tạo v to bạo. PMT

 

 

Hoa gian nhất hồ tửu,

Độc chước v tương thn.
Cử bi yu minh nguyệt,
Đối ảnh thnh tam nhn.
Nguyệt k bất giải ẩm,
Ảnh đồ ty ng thn.
Tạm bạn nguyệt tương ảnh,
Hnh lạc tu cập xun.
Ng ca nguyệt bồi hồi ;
Ng vũ ảnh linh loạn.
Tỉnh th đồng giao hoan,
Tu hậu cc phn tn.
Vĩnh kết v tnh du,
Tương kỳ diểu Vn Hn.

 

 

MỘT MNH UỐNG RƯỢU DƯỚI TRĂNG

 

Bản dịch: Ph Minh Tm

Một mnh uống rượu giữa ngn hoa

Rượu bầu nặng trỉu nh trăng t

Rượu ngon phải c bạn hiền uống

Ta trăng với bng thế l ba

Mời trăng một chn trăng khng đp 

Bng thời thui thủi chỉ theo ta

Tạm thời kết bạn cng trăng bng

ể được chơi vui đến xun qua

Ta vui ht lớn trăng cảm th

Ta ma loạn cuồng bng ngả ra

Lc tỉnh cả ba cng vui sướng

Khi say mỗi ngả chỉ cn ta

Rượu nồng tnh bạn thm thắm thiết

Hẹn nhau cng gặp ở Vn h.

                     31-3-2003

Drinking Alone Under The Moon

By Li Bai

 

Among the flowers, a single jug of wine;
I drink alone. No one close to me.
I raise my cup, invite the bright moon;
facing my shadow, together we make three.
The moon doesn't know how to drink;
and my shadow can only follow my body.
But for a time I make moon and shadow my companions;
taking one's pleasure must last until spring.
I sing--the moon wavers back and forth.
I dance--my shadow flickers and scatters.
When I'm sober we take pleasure together.
When I'm drunk, we each go our own ways.
I make an oath to journey forever free of feelings,
making an appointment with them to meet in the Milky Way afar.

300 Tang Poems      

 

Translated by Paul Rouzer

From a pot of wine among the flowers
I drank alone. There was no one with me --
Till, raising my cup, I asked the bright moon
To bring me my shadow and make us three.
Alas, the moon was unable to drink
And my shadow tagged me vacantly;
But still for a while I had these friends
To cheer me through the end of spring....
I sang. The moon encouraged me.
I danced. My shadow tumbled after.
As long as I knew, we were boon companions.
And then I was drunk, and we lost one another.
...Shall goodwill ever be secure?
I watch the long road of the River of Stars.

 

Bản dịch : Hải Đ

Một bầu rượu giữa vườn hoa
Rượu đy khng bạn cng ta uống cng
Nng ly khẩn khoản mời trăng
Trăng, ta v bng r rng thnh ba
Trăng khng biết uống đu m
Cn đy chiếc bng theo ta đm di
Cng trăng với bng miệt mi
Tuổi xun mau hưởng th vui trn đời
Ta ca trăng sng tỏ ngời
Bng theo ta ma chơi vơi nhịp nhng
Hết say vui sướng rộn rng
Tỉnh rồi mỗi kẻ một dng chia xa
Tnh cho nhau mi thiết tha
Hẹn nhau gặp bến Ngn xa cuối trời.