Dịch Thơ Đường

Hoàng Hạc lâu tống Mạnh Hạo Nhiên 

chi Quảng Lăng    

Nguyên tác Lý Bạch

 

Lư Bạch (701-762) đời Thịnh Đường cùng với Vương Duy (699-761) và Đỗ Phũ (721-770) là các thi nhân hàng đầu của Trung Quốc.  Lư Bạch để lại hơn một ngàn bài thơ.  Qua thi văn và lối sống của Lư Bạch, Ông thuộc trường phái lăng mạng (romantism), tự do, phóng túng, đột phát và thách thức quy ước

 

 

Hoàng Hạc lâu tống Mạnh Hạo Nhiên chi Quảng Lăng

Cố nhân tây từ Hoàng Hạc lâu,
Yên hoa tam nguyệt hạ Dương Châu.
Cô phàm viễn ảnh bích không tận,
Duy kiến Trường Giang thiên tuế lâu.

Dịch Nghĩa
Bạn cũ ra đi từ phía Tây lầu Hoàng Hạc
Giữa mùa hoa khói tháng ba xuống Dương Châu
Xa xa, bóng h́nh cánh buồm đơn độc lẫn vào mây biếc đă khuất
Từ trên lầu chỉ c̣n thấy sông Trường Giang bên trời xuôi măi đâu

 

Tại lầu Hoàng Hạc tiễn Mạnh Hạo Nhiên đi Quảng Lăng

 

Bản dịch Ngô Tất Tố
Bạn từ lầu Hạc lên đường,
Giữa mùa hoa khói Châu Dương xuôi ḍng.
Bóng buồm đă khuất bầu không,
Trông theo chỉ thấy ḍng sông bên trời.

 

Bản dịch Nguyễn Kỷ Niệm

Bạn cũ rời tây Hoàng Hạc lâu,
Tháng ba hoa khói, xuống Dương Châu.
Buồm đơn, bóng lẫn vào mây biếc,
Chỉ thấy Trường Giang xuôi măi đâu...

 

Lầu Hoàng Hạc năm 1985

 

Seeing off Meng Haoran for Guangling at Yellow Crane Tower

                                     by Li Bai

 

My old friend, leaving west, bid farewell at Yellow Crane Tower,
among misty blossoms of the third month, goes down to Yangzhou.
His lone sail going farther and father vanishes into the azure skies,
now only the Long River is flowing to the edge of Heaven.

 

My old friend's said goodbye to the west, here at Yellow Crane Tower,
In the third month's cloud of willow blossoms, he's going down to Yangzhou.
The lonely sail is a distant shadow, on the edge of a blue emptiness,
All I see is the Yangtze River flow to the far horizon.

 

 

Bản dịch Phí Minh Tâm

Bạn cũ đă rời Hoàng Hạc Lâu

Tháng ba hoa nở, xuống Dương Châu

Mây xanh che khuất buồm đơn lẻ

C̣n lại Trường Giang với nỗi sầu.

                                                    14-3-2003

 

Trang Nhà NLM Tuyển Tập 50 Năm NLM50 Trang Nhà Khóa 2