Dịch Thơ Đường

                    Hành Lộ Nan      Nguyên Tác Lư Bạch

 

 

Hành Lộ Nan Tam Thủ Chi Nhất

 

Kim tôn thanh tửu đấu thập thiên
Ngọc bàn trân tu trị vạn tiền
Đ́nh bôi đầu trợ bất năng thực
Bạt kiếm tứ cố tâm mang nhiên
Dục độ Hoàng Hà băng tắc xuyên
Tương đăng Thái Hàng tuyết ám thiên
Nhàn lai thuỷ điếu toạ khê thượng
Hốt phục thừa chu mộng nhật biên
Hành lộ nan! Hành lộ nan
Đa kỳ lộ, kim an tại?
Trường phong phá lăng hôi hữu th́
Trực quải vân phàm tế thượng hải.

 

Đường Đi Khó Khăn

 

Bản dịch: Vô danh
Đũa vàng chén ngọc vạn một đấu
Thức ngon nhắm quí giá mười ngàn
Dừng chén,ném đũa,nuốt không được
Tuốt kiếm nh́n quanh ḷng mênh mang
Muốn vượt Hoàng Hà sông băng đóng
Toan lên Thái Hàng núi tuyết phơi
Rảnh rỗi buông câu bờ khe biếc
Bỗng mơ thuyền lướt cạnh mặt trời.
Đường đi khó ! Đường đi khó !
Nay ở đâu ? Đường bao ngả ?
Cưỡi gió phá sóng hẳn có ngày
Treo thẳng buồm mây vượt biển cả.

 

The Hard Road    by  Li Bo

Pure wine costs, for the golden cup, ten thousand coppers a flagon,
And a jade plate of dainty food calls for a million coins.
I fling aside my food-sticks and cup, I cannot eat nor drink....
I pull out my dagger, I peer four ways in vain.
I would cross the Yellow River, but ice chokes the ferry;
I would climb the Taihang Mountains, but the sky is blind with snow....
I would sit and poise a fishing-pole, lazy by a brook --
But I suddenly dream of riding a boat, sailing for the sun....
Journeying is hard,
Journeying is hard.
There are many turnings --
Which am I to follow?....
I will mount a long wind some day and break the heavy waves
And set my cloudy sail straight and bridge the deep, deep sea.

 

Đường Đi Khó Khăn

 

Bản dịch: Phí Minh Tâm
Rượu ngon chén quư đáng mười ngàn
Món thơm mâm ngọc giá muôn vàng
Chén đủa buôn rơi nhai khó nuốt
Tuốt kiếm tứ bề dạ hoang mang
Muốn vượt Hoàng Hà băng ngăn chận
Leo núi Thái Hàng tuyết không tan
Nhàn rỗi thă câu trên suối lạnh
Mơ thấy đáp thuyền hướng quan san
Đường đi khăn khó khăn khó quá
Bao nhiêu lối rẽ lối nào an
Cởi gió rẽ mây rồi có lúc
Căng buồm vượt biển dể từ nan.