Dịch Thơ Đường

                                    Xuân Dạ Lạc Thành Văn Địch    Nguyên Tác Lư Bạch

 

   

       

Xuân dạ Lạc Thành văn địch

Thùy gia ngọc địch ám phi thanh
Tán nhập xuân phong măn Lạc thành
Thử dạ khúc trung văn chiết liễu
Hà nhân bất khởi cố viên t́nh.

 

Đêm xuân ở Lạc Thành nghe tiếng sáo

 

Bản dịch: LXT

Nhà ai tiếng sáo nhẹ bay
Tan vào trong gió xuân đầy Lạc Dương
Nghe bài "chiết liễu" vấn vương
Đêm nay ai chẳng nhớ thương quê nhà.

 

Bản họa: Phí Minh Tâm

Nhà ai tiếng sáo nhẹ nhàng

Gió xuân đưa khắp nẻo đàng Lạc Dương

Khúc "Chiết Liễu" gợi vấn vương

Hỏi ai viễn xứ chẳng thương quê ḿnh.

        17-3-2003

 

Flute On A Spring Night in Lac Duong

by Li Bai

Translated by Tam Minh Phi:

From whose house arises the melodious flute

Spring wind carries it all over the city of Lac Duong

Tonight the song is the Chiet Lieu melody

Who does not have feeling for his old country?

5-24-2003

 

Dịch Nghĩa:

Ở nhà ai tiếng sáo nhẹ nhàng thổi lên
Tan vào trong gió xuân bay khắp thành Lạc Dương
Đêm nay trong khúc nhạc ta nghe thấy điệu "Chiết Liễu"
Ai mà lại không cảm thấy nhớ quê hương.

 

Bản dịch: Nguyễn Hữu Vinh

Sáo ai văng vẳng lắng tai nghe

Thành Lạc vi vu gió lộng về

Một khúc "Thiên Thai" sầu biệt xứ

Hỏi ai không khỏi động lòng quê.

 

Chú thích: Trong bài, đổi khúc "Chiết liễu" (khúc ca dùng để chỉ chuyện ly biệt) thành khúc "Thiên thai", chuyện của Lưu Thần, Nguyễn Triệu lên tiên rồi nhớ trần gian, cho hợp t́nh. NHV

 

Bản họa: Phí Minh Tâm

Tiếng sáo nhà ai gợi vấn vương

Gió xuân đưa đến khắp nẻo đường

Khúc nhạc "Thiên Thai" ôi tha thiết

Sao khỏi chạnh ḷng nhớ cố hương.

                                    15-3-2003

Trang Nhà NLM Tuyển Tập 50 Năm NLM50 Trang Nhà Khóa 2