Dịch Thơ Đường Tống

 

      Thủy Biên Ngẫu Đề - La Ẩn

 

水邊偶題 - 羅隱
野水無情去不回
水邊花好為誰開
隻知事逐眼前去
不覺老从頭上來
窮似丘軻休嘆息
達如周召亦塵埃
思量此理何人會
蒙邑先生最有才

 

 

 

Phiên Âm:

Thủy Biên Ngẫu Đề - La Ẩn
Dă thủy vô t́nh khứ bất hồi
Thủy biên hoa hảo vi thùy khai
Chỉ tri sự trục nhăn tiền khứ
Bất giác lăo ṭng đầu thượng lai
Cùng tự khâu kha hưu thán tức
Đạt như chu triệu diệc trần ai
Tư lương thử lư hà nhân hội
Mông ấp tiên sanh tối hữu tài.

 

Dịch Nghĩa:

Ngẫu nhiên đề thơ ở ven sông.

Làn nước hoang dă vô t́nh đi không trở lại,

Nên ở ven sông hoa tốt nở cho ai?

Duy biết sự việc trước mắt cứ đi măi

Không hay tóc trên đầu báo hiệu cái già đến rồi.

Cùng quẩn như Khâu Kha th́ cũng dừng lại đừng than văn

Thành đạt như Chu Triệu th́ cũng như tro bụi thôi.

Suy nghĩ lẽ đời như thế, không biết có ai chia sẻ không?

T́m đến tiên sinh Mông Ấp có đầy đủ tài ba.

 

Dịch thơ:
Ḍng nước vô t́nh không trở lại

Ven sông hoa đẹp nở cho ai?

Hay đâu sự việc cứ đi măi

Bất chợt tuổi già đă văng lai

Cùng quẩn Khâu Kha, đừng thán oán

Đạt thành Chu Triệu, cũng trần ai

Nghĩ suy thế đấy ai cùng ư?

Mông Ấp tiên sinh có đủ tài.

Phí Minh Tâm

 

Trang Nhà NLM Tuyển Tập 50 Năm NLM50 Trang Nhà Khóa 2