Dịch Thơ Đường

                    Xuân Oán      Nguyên Tác Kim Xương Tự

 

            

 

Xuân Oán

Đả khởi hoàng oanh nhi
Mạc giao chi thượng đê
Đê th́ kinh thiếp mộng,
Bất đắc đáo Liêu Tây.

Oán Xuân

 

Bản dịch: K.D.
Đánh đuổi cái oanh vàng đi
Đừng cho nó hót tỉ ti trên cành
Chim kêu giấc mộng tan tành
Chẳng cho thiếp tới được thành Liêu Tây.

 

Bản dịch: Phí Minh Tâm
Hoàng oanh ơi hảy bay đi
Véo von ca hát vui ǵ xuân sang
Làm ta tĩnh giất mơ màng
Tây Liêu muốn tới gặp chàng bấy lâu.

 

Dịch Nghĩa:

 

Đánh đuổi con chim oanh vàng đi
Đửng cho nó kêu trên cành
Khi kêu
làm kinh động giấc mộng của thiếp
Không mơ đến được Liêu Tây.

 

       

 

Spring Sigh        By  Jin Changzu

 

Translated by Tam Minh Phi

Please drive the oriole away

Don't let it sing on the branch

It wakes me up from my sleep

When I dream to visit my husband in Liaoxi