Dịch Thơ Đường

                        Hồi Hương Giai Ngẫu      Nguyên Tác Hạ Tri Chương

 

 

Hồi Hương Giai Ngẫu

 

Thiếu tiểu ly gia lăo đại hồi

Hương âm vô cải mấn mao tồi

Nhi đồng tương kiến bất tương thức

Tiếu vấn khách ṭng hà xứ lai.

 

Ly biệt gia hương tuế nguyệt đa

Cận lai nhân sự bán tiêu ma

Duy hữu môn tiền Kính hồ thủy

Xuân phong bất cải cựu thời ba.

 

Ngẫu Nhiên Viết Khi Về Quê

 

Bản dịch: Phí Minh Tâm
Lúc trẻ ra đi già trở lại
Tóc râu đă bạc giọng chẳng thay
Trẻ con thấy mặt không nhận biết
Cười đùa hỏi khách ông là ai.

Quê hương xa cách bao tháng năm
Việc đời ngẩm lại lắm thăng trầm
Chỉ riêng hồ Kiến ngay ngoài cổng
Gió xuân không đổi sóng th́ thầm.

 

             

 

Dịch Nghĩa:

 

Lúc nhỏ rời xa nhà nay già trở lại

Giọng nói không thay đổi nhưng tóc râu đă bạc

Trẻ nhỏ gặp nhưng không nhận ra

Vui cười chúng hỏi "Ông từ đâu đến?"

 

Xa quê nhà đă nhiều năm tháng

Gần đây sự đời đă có thay đổi nhiều

Chỉ riêng nước hồ Kiến ngoài cổng

Gió xuân không thay đổi sóng thời xưa.

 

                         

 

Written While Visiting My Village      By He Zhizhang

 

I left the village when I was very young and returned in old age

My voice has not changed but my hair and beard are white

The children did not recognize me

Smiling they asked:  "Where are you from?"

 

I left home for many many months

Recently, human affairs have changed for the worst

Accept for the water of Mirror lake outside the gate

Spring wind has not changed the old time waves.