Tuyệt C      Nguyn Tc Giả ảo

 

 

Tuyệt C 1

 

Nhị c tam nin đắc
Nhất ngm song lệ lưu
Tri m như bất thưởng
Quy ngoạ cố sơn thu.

 

Bản dịch: Trần Trọng San
Hai cu lm mất ba năm
Ngm ln lệ rỏ đi hng v thơ
Tri m nếu chẳng biết cho
Trở về với ni thu xưa m nằm

 

Bản dịch: Ph Minh Tm
Hai cu mất ba năm
Lệ tung trng khi ngm
Tri m khng thưởng thức
Về ni sống m thầm.

 

Four-Line 1  by  Jia Dao 

 

Translated by Tam Minh Phi

It took me three years to produce two verses

When reciting them, tears dropped from my eyes

If you, my soull friend, do not appreciate them

I will return to the autumn mountain to live.

 

Tuyệt C 2 

 

Ph khước thin gia tc nhất tr

Bất ti đo l chủng tường vi

Tường vi hoa lạc thu phong khởi

Kinh cc mn đnh qun thủy tri.

 

Bản dịch: Trần Trọng San

Ph ngn nh lm một ao,

Tường vi trồng lấy, mận đo bỏ ngơ.

Hoa tường vi rụng gi thu,

ầy sn gai gc, bấy giờ mới hay.

 

Bản dịch: Ph Minh Tm
Ph bỏ ngn nh đo một ao
Chỉ giữ tường vi phế mận đo
Gi thu thổi đến tường vi rụng
ầy sn gai gc chẳng biết sao.

 

Four-Line 2  by  Jia Dao

 

Translated by Tam Minh Phi

We destroy a thousand homes to create one pond

If one only grows hedgeroses and not plums and peaches

When autumn wind blows, all roses fall

Then only thorns remain in the garden, you should have known.