Độ Tang Càn      Nguyên Tác Giả Đảo

 

 

Độ Tang Càn

Khách xá Tinh Châu dĩ thập sương
Qui tâm nhật dạ ức Hàm Dương
Vô đoan cánh độ Tang Càn thủy
Khước vọng Tinh Châu thị cố hương

 

Dịch Nghĩa:

 

Làm khách trọ ở Tinh Châu đă mười thu,
Ḷng muốn về quê nhà, đêm ngày nhớ đất Hàm Dương
Bỗng dưng lại sang sông Tang Càn
Ngoảnh nh́n Tinh Châu, lại thấy như quê cũ

 

Qua Tang Càn

 

Bản dịch: Tản Đà
Tinh Châu đất khách trải mươi hè,
Hôm sớm Hàm Dương bụng nhớ quê
Qua bến Tang Càn, vô tích nữa
Tinh Châu ngoảnh lại đă thành quê

 

 

Đâu T́nh Thâm

 

Bản họa: Phí Minh Tâm

Sinh sống Sài thành bốn mươi năm 
Ngày giải phóng về tự th́ thầm
Cám ơn trời đất cho đất nước
An lạc thái b́nh sau bao năm.

Được cách mạng cho đi học tập
Mừng vui đây dịp cùng hội nhập
Ai đành biến đổi trường thành ngục
Chịu đựng khốn cùng suốt bao năm.

Tá túc quê người hăm mốt năm
Ḷng hằng nghĩ tới nơi xa xăm
Ngày nọ về thăm nơi chốn cũ
Ḷng tự hỏi ḷng đâu t́nh thâm.