Dịch Thơ Đường

Xuân Vọng         Nguyên Tác Đỗ Phũ

 

Hơn một năm sau Đỗ Phũ vẫn con bị An Lộc Sơn giam ở Trường An.  Nh́n mùa xuân mà nước mất nhà tan càng thêm thương cảm.

 

Xuân vọng

Quốc phá sơn hà tại 
Thành xuân thảo mộc thâm 
Cảm thời hoa tiển lệ 
Hận biệt điểu kinh tâm 
Phong tỏa liên tam nguyệt 
Gia thư để vạn kim 
Bạch đầu tao cánh đoản 
Hồn dục bất thăng trầm 

 

Bản dịch: Trần Trọng Kim 

Nước phá tan, núi sông c̣n đó 
Đầy thành xuân cây cỏ rậm sâu 
Cảm thời hoa rỏ ḍng châu 
Biệt ly tủi giận, chim đau nỗi ḷng 
Ba tháng khói lửa ṛng không ngớt 
Bức thư nhà, giá đắt bạc muôn 
Găi đầu tóc bạc ngắn ngun 
Dường như hết thảy, e khôn búi tṛn.

 

Bản dịch: Trần Trọng San

Nước tàn sông núi c̣n đây 
Thanh xuân cây cỏ mọc đầy khắp nơi 
Cảm thời hoa cũng lệ rơi 
Chim kia cũng sợ hận người ĺa tan 
Lửa phong ba tháng lan tràn 
Thư nhà đưa đến muôn vàng chắt chiu 
Xoa đầu tóc bạc ngắn nhiều 
So le lởm chởm khó điều cài trâm

 

Bản dịch: Khương Hữu Dụng

 Nước mất nhưng núi sông c̣n,
Thành xuân quạnh quẽ um tùm cỏ gai.
Cảm thời, hoa để lệ rơi,
Biệt li hoa cũng v́ người xót xa.
Tháng ba rồi đến tháng ba,
Thư nhà buổi loạn đúng là vàng muôn.
Găi đầu tóc bạc thêm cùn,
Búi lên xổ xuống, trâm luồn lại rơi.

 

Dịch Nghĩa:

 

Nước bị tàn phá, núi sông vẫn c̣n đấy 
Muà xuân trong thành, cỏ cây mọc đầy 
Cảm (thương) thời thế, hoa rơi lệ 
(Oán) hận biệt ly, chim kinh sợ trong ḷng 
Khói lửa báo động liên miên ba tháng trời 
Thư nhà (đến), quư như muôn lạng vàng 
Đầu bạc, xoa thấy càng lưa thưa 
Coi bộ không đủ (dày) để cài trâm 

 

View in Springtime

 

Translation by: Paul Rouzer: 

The country is smashed, hills and rivers remain. 
The city turns to Spring, plants and trees grow deep. 
Moved by the moment, flowers splash tears. 
Resentful of parting, birds startle the heart. 
Beacon fires have lasted for three months now. 
Letters from home are worth 10,000 in gold. 
I've scratched my white hairs ever scarcer, 
until none will be left to hold hairpins to head.

 

Translation by: Unknown:

Though a country be sundered, hills and rivers endure; 
And spring comes green again to trees and grasses 
Where petals have been shed like tears 
And lonely birds have sung their grief. 
After the war-fires of three months, 
One message from home is worth a ton of gold. 
I stroke my white hair. It has grown too thin 
To hold the hairpins any more.

 

Bản dịch: Phí Minh Tâm

Nước mất sông núi không

Hoa tuôn lệ cảm thông

Mùa xuân cây cỏ rậm

Biệt ly quá đau ḷng

Ba tháng giặc phong tỏa

Tin tức quư vàng ṛng

Đầu bạc lưa thưa tóc

Trâm cài cũng bằng không.

18-3-2003 

 

Trang Nhà NLM Tuyển Tập 50 Năm NLM50 Trang Nhà Khóa 2