Dịch Thơ Đường 

 

Tuyệt Cú - Đỗ Phủ                                     

 


 

Phiên Âm:

Tuyệt Cú
Đỗ Phủ

Lưỡng cá hoàng ly minh thúy liễu
Nhất hàng bạch lộ thượng thanh thiên
Song hàm Tây Lĩnh (1) thiên thu tuyết
Môn bạc Đông Ngô(2) vạn lư thuyền.

 

 

Dịch nghĩa:
Tuyệt Cú
Hai con chim vàng anh hót trong liễu thắm
Một hàng c̣ trắng bay trên bầu trời xanh
Ngoài song cửa núi Tây Lĩnh phủ tuyết ngh́n thu
Nh́n qua cổng thuyền Đông Ngô đậu dài vạn dặm.

 

 

Dịch thơ:
Liễu thắm chim vàng đôi xóng hót
Trời xanh c̣ trắng một hàng bay
Ngh́n thu tuyết lạnh núi che phủ
Vạn chiếc thuyền Ngô sông đậu đầy.
Phí Minh Tâm

 

 

Chu Thích:

(1) Tây Lĩnh: c̣n gọi là núi Mân
(2) Đông Ngô: nước của Tôn Quyền thời Tam Quốc
 

Trang Nhà NLM Tuyển Tập 50 Năm NLM50 Trang Nhà Khóa 2