Dịch Thơ ường

Nhật Mộ      Nguyn Tc ỗ Phũ

 

Nhật mộ

Ngưu dương h lai cửu
Cc dĩ bế si mn
Phong nguyệt tự thanh dạ
Giang sơn phi cố vin
Thạch tuyền lưu m bch
Thảo lộ tr thu căn
Đầu bạch đăng minh l
H tu hoa tẫn phồn

 

Buổi chiều

Bản dịch: L Nguyễn Lưu

Gi ni tru d xuống
Nh nh cổng đng then
Gi trăng đm đ vắng
Sng ni chốn khng quen
Vch đ dng khe chảy
Cy thu mc cỏ hoen
Bạc đầu trong nh nến
No thiết lắm hoa đn

 

Bản Dịch: Ph Minh Tm

Tru d xuống ni đ lu rồi

Người người đng chặt cổng giao bi

Trăng thanh gi mt trong đm vắng

Non sng đu phải chỉ vườn đồi

Vch đ m u suối trong chảy

Sương từ ngọn cỏ rễ thu tri

ầu bạc phơ phơ dưới đn sng

Cần gip hoa đn nẩy sinh si.

Dịch Nghĩa:

 

Tru d xuống ni về đ lu
Ai nấy đều đ đng cổng tre
Trăng gi trong đm vắng lặng
Ni sng chẳng phải nơi vườn xưa
Suối trn đ chảy bn vch lờ mờ
Sương đầu ngọn cỏ rỏ xuống gốc cy thu
Đầu bạc phơ dưới nh đn sng
Cần g hoa đn nở ra nhiều!

 

Sunset                   By Tu Fu

 

The cows and sheep are moving slowly down,
Each villager has shut his wicker gate.
The wind and moon disturb the clear night,
This landscape of rivers and hills is not my homeland.
A spring flows from the dark stone of a cliff,
The autumn dew drips on the grass's roots.
My white head is within the lamp's brightness,
What need for the flower to flourish so?

Chinese-Poems.com