Dịch Thơ Đường

Nguyệt Dạ     Nguyên Tác Đỗ Phũ

 

Đỗ Phũ, trên đường đi Linh Vũ để pḥ Đường Túc Tôn, bị lính của An Lộc Sơn bắt đem về giam cầm ở Trường An.  Đêm trăng nhớ vợ và con thơ c̣n ở lại Phù Châu.

 

     

 

NGUYỆT DẠ

 

Kim dạ Phu Châu nguyệt,
Khuê trung chỉ độc khan.
Dao liên tiểu nhi nữ,
Vị giải ức Trường An.
Hương vụ vân hoàn thấp,
Thanh huy ngọc tư hàn.
Hà thời ỷ hư hoảng,
Song chiếu lệ ngân can ?

 

ĐÊM TRĂNG

 

Bản dịch : Tản Đà
Châu Phu này lúc trăng soi,
Buồng the đêm vắng riêng coi một ḿnh.
Đoái thương thơ dại đầu xanh,
Tràng An chưa biết mang t́nh nhớ nhau.
Sương sa thơm ướt mái đầu,
Cánh tay ngọc trắng lạnh màu sáng trong.
Bao giờ tựa bức màn không,
Gương soi chung bóng lệ ḍng ḍng* khô.
 dịch
* Có sách ghi là " lệ ṛng sương khô"

 

Bản dịch : Khương Hữu Dụng

Đêm nay Phu Châu sáng
Ḿnh em ngắm trăng khuya
Nỗi nhớ Trường An ấy
Thương con chửa biết ǵ
Sương thơm làn tóc đẫm
Ánh lạnh cánh tay tê
Bao giờ cùng soi bóng
Đôi ḿnh ngấn lệ se.

 

Dịch Nghĩa:

 

Vầng trăng ở Phù Châu đêm nay
Trong pḥng khuê chỉ một người đứng nh́n
Ở xa thương cho con gái bé bỏng
Chưa hiểu nỗi nhớ Trường An
Sương thơm làm ướt mái tóc mai
Ánh trăng trong sáng làm giá lạnh cánh tay ngọc
Bao giờ được tựa bên màn mỏng
Để trăng chiếu cả đôi ta cho ngấn lệ ráo khô?

 

ON A MOONLIGHT NIGHT

by Du Fu

Translated by David Lunde:

Tonight my wife must watch alone
  the full moon over Fu-zhou;
I think sadly of my sons and daughters far away,
too young to understand this separation
or remember our life in Chang'an.
In fragrant mist, her flowing hair is damp;
In clear moonlight, her jade-white arms are cold.
When will we lean at the open casement together
while the moonlight dries our shining tears?

 

Translated by Tam Minh Phi:

The moon over Phu Chau tonight

Must be watched by my wife alone from her room

Our son and daughter are too young

To understand and remember their father in Truong An

A flagrant mist damps her flowing hair

Her jade arms are cold in the clear moonlight

When can we again lean together behind the thin curtain

For the moonlight to reflect on our dried tears?

 

Bản dịch: Phí Minh Tâm

Phù Châu trăng tỏa ánh vàng

Khuê pḥng vắng vẻ ḿnh nàng ngó trăng

Các con trong tuổi c̣n măng

Trường An đâu biết khó khăn dặm đường

Sương rơi ướt mái tóc hương

Đôi tay ngà ngọc đêm trường giá băng

Bao giờ cùng tựa sau màn

Cùng nhau soi bóng, lệ khan mi hồng.

 

Đêm nay trăng sáng khắp Phù Châu

Ḿnh em cô quạnh trong khuê lầu

Con nhỏ tuổi thơ nào đâu biết

Trường An xa cách ở nơi đâu

Sương thơm rơi ướt dầm mái tóc

Đôi tay ngọc lạnh suốt canh thâu

Bao giờ cùng tựa sau màn trướng

Trăng soi chung bóng dứt lệ sầu

23-3-2003

 

Trang Nhà NLM Tuyển Tập 50 Năm NLM50 Trang Nhà Khóa 2