Khúc Giang Kỳ I    Nguyên Tác Đỗ Phủ

 

 

Khúc Giang Kỳ I

 

Nhất phiến phi hoa giảm khước xuân

Phong phiêu vạn điểm chính sầu nhân

Thả khan dục tận hoa kinh nhăn

Mạc yếm thương đa tửu nhập thần

Giang thượng tiểu đường sào phỉ thúy

Uyển biên cao trủng ngọa kỳ lân

Tế xuy vật lư tu hành lạc

Hà dụng phù danh bán thử thân.

 

Sông Khúc Kỳ I

 

Bản Dịch: Phí Minh Tâm

Mỗi cánh hoa rơi bớt vẻ xuân

Gió lay vạn đóa ḷng bân khuân

Mắt nh́n hoa cuối bay tơi tă

Quá chén rượu ngon cũng chẳng cần

Nhà nhỏ trên sông phỉ làm tổ

Nằm yên cạnh mộ tượng kỳ lân

Vui vẻ xuôi theo t́nh vạn vật

Cạm bẩy hư danh hại xác thân.

  

Dịch Nghĩa:

Mỗi mảnh hoa rơi bay đi làm giảm bớt ve xuân

Gió thổi bay vạn  đóa hoa làm cho ḷng buồn

Mắt nh́n nhữngcánh hoa cuối cùng

Dù buồn không uống rượu nhiều 

Trên sông chim phỉ thúy làm tổ trong căn nhà nhỏ

Bên chiếc mộ cao tượng kỳ lân nằm

Hăy vui vẻ làm theo sự tự nhiên của vạn vật

Hư danh có ích chi, chỉ là cạm bẩy của xác thân.

 

        

 

On the River Bend I   by  Tu Fu

 

Each piece of flying blossom leaves spring the less,
I grieve as myriad points float in the wind.
I watch the last ones pass before my eyes,
And cannot have enough wine pass my lips.
Kingfishers nest by the little hall on the river,
A unicorn lies at the tomb near the enclosure.
One must go gladly at nature's gentle call,
For what use is the trap of empty titles.