Dịch Thơ Đường

 

       Giang Thượng        Nguyên tác: Đ Phũ

 

              

 

Giang thượng nhật đa vũ
Tiêu tiêu Kinh Sở thu
Cao phong hạ mộc diệp
Vĩnh dạ lăm điêu cừu
Huân nghiệp tần khán cảnh
Hành tạng độc ỷ lâu
Thời nguy tứ báo chủ
Suy tạ bất năng hưu.

 

Trên Sông

 

Bản dịch: Phí Minh Tâm

Trên sông ngày mưa nhiều,
Thu Kinh Sở điều hiu,
Gió giông cây lá rụng,
Đêm dài quấn áo điêu.
Sự nghiệp thường soi kiến,
Tựa lầu ôn lăng phiêu.
Thời nguy mong báo chúa
Già yếu vẫn lo ưu.

Dịch nghĩa:

Trên sông ngày nào cũng mưa nhiều
Mùa thu đất Kinh Sở thật điều hiu
Gió lớn làm lá cây rụng rơi
Đêm dài lạnh ôm chặt áo lông chồn
Nhớ đến sự nghiệp, thường soi kiến
Một ḿnh tựa trên lầu ôn lại chuyện cũ
Thời buổi nguy biến càng nghĩ đến báo ân vua
Tuy đă già yếu cũng không ngừng nghĩ đến chuyện nầy.

 

 

 

On The River* by Du Fu
On the river, every day these heavy rains.
Bleak, bleak, autumn in Ching-ch'u
High winds strip the leaves from the trees; 
through the long night I hug my fur robe. 
I recall my official record, keep looking in the mirror, 
Recall my comings and goings, leaning alone in an upper room. 
In these perilous times I long to serve my sovereign.
Old and feeble as I am, I can't stop thinking of it!

*The Columbia Book of Chinese Poetry, Burton Watson, translator and editor (New York: Columbia University Press, 1984) p. 234