Dịch Thơ ường

Giang Thn      Nguyn Tc ỗ Phũ

 

江 村

 清 江 一 曲 抱 村 流
長 夏 江 村 事 事 幽
自 去 自 來 堂 上 燕
相 親 相 近 水 中 鷗
老 妻 畫 紙 為 棋 局
稚 子 敲 針 作 釣 鈎
多 病 所 須 惟 薬 物
微 軀 此 外 更 何 求

 

 

Giang Thn

Thanh giang nhất khc bo thn lưu,
Trường hạ giang thn sự sự u.
Tự khứ tự lai đường thượng yến,
Tương thn tương cận thủy trung u.
Lo th họa chỉ vi kỳ cục,
Trĩ tử xao trm tc điếu cu.
Đa bệnh sở tu duy dược vật,
Vi khu thử ngoại cnh h cầu.

Thn Xm Trn Sng

Bản dịch: Ph Minh Tm
Nước trong m khc chảy qua lng
Ma hạ ven sng cảnh nhn an
Trn nh chim n thường qua lại
Hải u trong nước cũng lm thn
Vợ gi lấy giấy vẻ cờ thế
Trẻ con  uốn bẻ lưởi cu cần
Nhiều bịnh chỉ mong cn đủ thuốc
Cần chi nhiều thứ phỉ tấm thn.

Dịch Nghĩa:

 

Xm Bn Sng

Một khc sng trong chảy bọc qua thn xm.

Ma h di, mọi sự an nhn ở xm bn sng.

Chim n bay đến bay đi trn nh.

Chim u thn cận nhau trong nước.

Vợ gi lấy giấy vẻ thế cờ,

Trong khi con trẻ uốn kim lm mc cu.

Nhiều bịnh chỉ nghĩ đến thuốc men

Ngoi ci thứ đ cn cầu xin g hơn?

 

Hamlet By The River    By Du Fu

 

Translated by Tam M Phi:

A clear stream flows by the hamlet.

It's easy going in the village during the long summer days.

Swallows come and go by themselves at the house.

Gulls play with one another in the water

My old wife draws a game od chess on paper

While my son bends pins to make fishhooks.

Often sick, I thinks only of medicine.

Beyond it, what can a man asks for?