Dịch Thơ Đường

 

         Đc Lập        Nguyên tác: Đ Phũ

 

         

 

Không ngoại nhất chí điểu
Hà gian song bạch âu
Phiêu diêu bác kích tiện
Dung dịch văng lai du
Thảo lộ diệc đa thấp
Chu ty nhưng vị thâu
Thiên cơ cận nhân sự
Độc lập vạn đoan ưu. 
Ghi chú:
Chí điểu 鷙鳥 là chim săn, chim hung tợn.

 

    

 

Dịch nghĩa:

 

Ngoài không trung có một chim săn
Trên sông có một cập hải âu
Bay phất phới, chờ khi thuận lợi tấn công bắt mồi
Thong thả bay rà tới lui.
Sương làm cỏ rất ẩm thấp,
Mạng tơ nhện vẫn c̣n đó.
Chuyện thiên nhiên gần với chuyện con người.
Độc lập là đầu mối của ngàn nổi lo lắng.

 

     Đứng Một Ḿnh

Bản dịch: Phí Minh Tâm
Chim săn hung tợn ngự trên không.
Một cặp bạch âu lượn giữa gịng
Phất phơ trong gió chờ cơ hội
Tới lui lui tới đợi tấn công.
Sương mai lấp lánh trên cỏ ẩm,
Mạng tơ giăng bủa nhện thong dong.
Thiên nhiên nhân sự đâu có khác.
Vạn mối âu lo giữ vững ḷng.

I Stand Alone* By Du Fu
A single bird of prey beyond the sky. 
A pair of white gulls between riverbanks. 
Hovering wind tossed, ready to strike; 
The pair, at their ease, roaming to and fro. 
And the dew is also full on the grasses, 
Spiders' filaments still not drawn in. 
Instigations in nature approach men's affairs, 
I stand alone in thousands of sources of worry. 

*An Anthology of Chinese Literature, Stephen Owen, translator and editor (New York: W.W. Norton, 1996) p. 426