Dịch Thơ ường

 

C NhạnĐ Phũ

 

               

 

C Nhạn (Hậu Phi Nhạn)
C nhạn bất ẩm trc
Phi minh thanh niệm quần
Thy lin nhất phiến ảnh
Tương thất vạn trng vn
Vọng tận tự do hiện
Ai đa như cnh văn
D nha v tự
Minh to tự phn phn.

 

Dịch nghĩa:

Nhạn lạc đn khng uống ăn g

N bay đ đy ku gọi đn

By giờ khng con no cn nhớ bng dng n

Chng lạc nhau khi bay vo vạn từng my

N nhn xa trước v tưởng chừng thấy

Sợ hải, n nghe như c tiếng gọi

Rồi v tnh, vịt hoang cất tiếng ku

Nhiều tiếng ku rối rt hoang mang.

 

 

Nhạn Lạc n

Bản dịch: Ph Minh Tm
Nhạn lạc khng uống ăn,
Vừa bay vừa ku đn.
Khng ai nhớ hnh dạng,
Lạc nhau trong my ngn.
Vọng nhn như thấy bạn,
Sợ hải nghe gọi đn.
Vịt hoang khng cố ,
Rối rt ku hoang mang.

Solitary Goose
The solitary goose does not eat or drink,
It flies about calling its flock.
No one now remembers its figure,
They lost one another in the clouds.
It looks in the distance and seems to see
Distressed, it think hearing the flock calling
Unconciously, wild ducks start to call,
Numerous and confused cries everywhere.

 

Trang Nh NLM Tuyển Tập 50 Năm NLM50 Trang Nh Kha 2