Dịch Thơ ường

 

Cuối đời Đường Văn Tng, một hm Đỗ Mục dạo chơi Hồ Chu thuộc Tỉnh Triết Giang gặp một b gi dắt theo c thiếu nữ hơn 10 tuổi rất đẹp, nhiều hứa hẹn trở nn giai nhn ti sắc v đoan trang. Tiểu Đỗ (để phn biệt với Lo Đỗ l Đỗ Phủ ) v cng cảm mến, bn thưa với Lo b 10 năm nữa sẽ đến xin cưới c gi, qu thơi hạn 10 năm th b v c tự quyết định.

Mi đến sau ny, Đỗ Mục mới xin được thuyn chuyển lm Thứ Sử Hồ Chu.  Kể từ buổi sơ ngộ, đến nay đ 14 năm tri qua , người đẹp đ lấy chồng 3 năm v c 2 con. Tiểu Đỗ rất thương tiếc, lm ngay bi: Hận Biệt Th. 

Trần Tuấn Kiệt

 

C người thay c gi trch Đỗ Mục:

 

Chng hẹn mười năm chng trở lại,
Hoa đo nở rụng đ bao năm.
Gi đng nhặt cnh đo tan tc,
Lng thiếp như hoa nở mấy lần.

Khuyết Danh

 

Hận Biệt Th c lẽ l một dị bản được lưu hnh tại Việt Nam với bản dịch của L Nguyễn Lưu dưới đy.  Bản chữ Hn tm được trong bộ sưu tập gần 43 000 bt thơ Đường c tựa l Thn Hoa. Trong hai bi chỉ c cu 4 "Lục diệp thnh m tử mn chi" l giống nhau.  PMTm

 

Hận Biệt Th 
Tự thị tầm xun khứ giảo tr,
Bất tu tr trưng on phương th.
Cuồng phong lạc tận thm hồng sắc,
Lục diệp thnh m, tử mn chi.

 

Dịch nghĩa:

Ta đi tm ma xun, nhưng đ muộn mng rồi.
Khng khỏi buồn thương on hận ma hương thơm.
Gi lốc thổi rụng hết những cnh hồng mu đỏ sẫm.
L xanh đ tỏa bng mt, quả đ sum s đầy cnh.

 

Dịch Thơ:

Thủa ấy tm hương muộn đ đnh

Xin đừng đau xt giận ma xanh

Gi cuống thổi rụng hoa hồng thắm

La biếc xum xu tri trĩu cnh.

L Nguyễn Lưu 

 

                      

 

Thn Hoa    Đỗ Mục
Tự hận tầm phương đo dĩ tr
Vng nin tằng kiến vị khai th
Như kim phong bi hoa lang tịch
Lục diệp thnh m tử mn chi.

 

Dịch thơ:

Thương Tiếc Hoa

Tự giận tm hoa muộn phải đnh

Bao năm chưa thấy sắc hương thanh

Gi lay hoa ho ngổn ngang rụng

Tỏa bng l xanh tri nặng cnh.

Ph Minh Tm

 

 

Trang Nh NLM Tuyển Tập 50 Năm NLM50 Trang Nh Kha 2