Dịch Thơ Đường

                              Thanh Minh      Nguyên Tác Đỗ Mục

 

 

Thanh Minh

Thanh minh thời tiết vũ phân phân
Lộ thượng hành nhân giục đoạn hồn
Tá vấn tửu gia hà xứ hữu
Mục đồng dao chỉ Hạnh Hoa thôn

Tiết Thanh minh

 

Bản dịch: Tương Như
Thanh minh lất phất mưa phùn
Khách đi đường thấm nỗi buồn xót xa
Hỏi thăm quán rượu đâu à ?
Mục đồng chỉ lối Hạnh Hoa thôn ngoài

 

Bản Dịch: Phí Minh Tâm

Thanh minh lất phất mưa từng cơn

Lữ khách buồn tênh nát cả hồn

Ướm hỏi nơi đâu có quán rượu

Mục đồng chỉ đến Hạnh Hoa thôn.

 

Dịch Nghĩa

 

Tiết thanh minh mưa rơi lất phất
Người đi trên đựng buồn tan nát cả tấm ḷng
Ướm hỏi nơi nào có quán rượu
Trẻ chăn trâu chỉ xóm Hoa Hạnh ở đằng xa

 

      

 

Tomb-Sweeping Day    by Du Mu

 

Translated by: Tam Minh Phi

It drizzles around tomb-sweeping time

The traveller'sadness tortures his soul

He asks where is a wine shop

The sheperd boys direct him to Hanh Hoa village.

Trang Nhà NLM Tuyển Tập 50 Năm NLM50 Trang Nhà Khóa 2