Dịch Thơ Đường 

 

      Khiển Hoài- Đỗ Mục

 

             

 

Phiên Âm:

Khiển hoài
 Đổ Mục

Lạc phách giang hồ đái tửu hành
Sở yêu tiêm tế chưởng trung khinh
Thập niên nhất giác Dương Châu mộng
Doanh đắc thanh lâu bạc hănh danh.

 

Dịch Nghĩa:

Bơ vơ lưu lạc trên chốn giang hồ ôm bầu rượu lang thang
Ở nơi có những người con gái lưng thon, nhỏ bé mủm mỉm
Mười năm ở Dương Châu bỗng bừng tỉnh giấc mộng
Được cái tiếng phụ bạc trong chốn lầu xanh.

 

 

 

Dịch Thơ:

 

Vơ vẩn sông hồ nghiêng ngả say
Lưng thon bé nhỏ nhẹ trong tay
Dương Châu chợt tỉnh mười năm mộng
Được tiếng lầu xanh phụ bạc hoài
Trần Trọng San

Lang bạc giang hồ chén chúa anh
Lưng ong gái múa giữa tay ḿnh
Dương Châu chợt tỉnh mười năm mộng
Được tiếng lầu xanh gă bạc t́nh
Khương Hữu Dụng

Phiêu bạt giang hồ xách rượu rong
Trong tay eo Sở nhẹ lưng ong
Muời năm chợt tỉnh mơ Dương quận
Được tiếng lầu xanh kẻ bạc ḷng
Đông A

 

Giang hồ phiêu bạt kiếp lưu linh
Má phấn lưng ong dáng trữ t́nh
Hào phóng mười năm  bừng tỉnh giấc
Lầu xanh nổi tiếng hănh danh ḿnh.

Phí Minh Tâm

 

Bài thơ tự thán nầy có nhiều t́nh cảm mâu thuẩn phức tạp, vừa hối tiếc vừa hảnh diện vừa nuối tiếc. 

Trang Nhà NLM Tuyển Tập 50 Năm NLM50 Trang Nhà Khóa 2