Dịch Thơ Đường

Bạc Tần Hoài      Nguyên Tác Đỗ Mục

 

 

Bạc Tần Hoài

Yên lung hàn thủy nguyệt lung sa
Dạ bạc Tần Hoài cận tửu gia
Thương nữ bất tri vong quốc hận
Cách giang do xướng Hậu Đ́nh Hoa

 

Thuyền Đậu Sông Tần Hoài

 

Bản Dịch: Trần Trọng San
Khói trùm nước lạnh, trăng lồng cát;
Thuyền đậu Tần Hoài, cạnh tửu gia.
Cô gái không hay buồn nước mất,
Bên sông c̣n hát Hậu Đ́nh Hoa

 

Đỗ Bến Sông Hoài

 

Bản Dịch: Mộng Sơn

Mây mặt nước, nguyệt đầu ghềnh,
Bến Tần vui chuốc chén quỳnh đêm thanh.
Gái "đêm" quên sóng khuynh thành
Bên sông hát khúc Hậu Đ́nh Hoa chơi !

 

Bản dịch: Phí Minh Tâm

Khói mờ trên nước cát trăng ḥa

Đậu bến sông Hoài cạnh tữu gia

Cô ả biết đâu hờn mất nước

Bên sông c̣n hát khúc Đ́nh Hoa.

Dịch Nghĩa

 

Thuyền Đậu Sông Tần Hoài

 

Khói lan tỏa trên nước lạnh , ánh nguyệt lan trên cát
Buổi đêm đậu thuyền tại bến sông Tần Hoài cạnh quán rượu
Cô gái trẻ không biết đến nỗi hận mất nước
Ở bên kia sông c̣n hát khúc Hậu Đ́nh Hoa

 

Chú thích:

1. Tần Hoài: tên con sông từ tỉnh Giang Tô chảy lên phía Bắc vào sông Trường Giang.
2. Hậu Đ́nh Hoa: tên khúc hát làm trong buổi tiệc của vua Trần Hậu Chủ và Trương Quư Phi thời Nam Bắc triều.

 

          

 

Mooring at Chien-Wei River

 

Translated by Robert Payne 

Smoke-veiled chilled waters, moon veiling the sands,
We anchored at Chien-Wei River hard by some wineshops.
The dancing girls did not know the bitterness of our defeats.
They were singing "The Flower in the Garden" on the further bank.

 

Translated by Tam Minh Phi

Vapor covered the cold water and moonlight the sand

We moored at Chien Wei dock by a wine house

Bitterness of losing one's country, she did not understand

"Flower Behind the Palace", the singing girl sang loud.

 

Trang Nhà NLM Tuyển Tập 50 Năm NLM50 Trang Nhà Khóa 2