C̣n Có Bửa Nay

Sống thể như c̣n có bửa nay

Phải chăng e sợ không ngày mai

Ngại rằng phải sống dài lâu nữa

Để tiếc là ta đă sống sai.

Phí Minh Tâm, 4/20/2004

 

Nhớ Xuân

Gió lạnh, mưa dầm, đông đă khuất

Trời xanh, nắng ấm, nàng xuân cười

Hoa vàng, hoa đỏ, chim riu rít

Vườn ngập bướm ong, vắng một ngựi.

Phí Minh Tâm, ngày của Mẹ 5/09/2004

 

 

Trang Nhà NLM

Tuyển Tập 50 Năm Kỷ Yếu H́nh Ảnh 50 Năm