KHÓA 2 KHẮP ĐÓ ĐÂY

        Cập nhật ngày 23-2-2007

Nông Lâm Mục Blao, Khóa 2 đây!

Cùng nhau sống học, ba năm đầy

Góp công xây dựng, khắp đông tây

Công danh phú quư, nhớ ơn Thầy.

 

Lời nói đầu: Về Trường, Thầy và Bạn ở Trường Quốc Gia Nông Lâm Mục Blao, chúng ta đă để nhiều tâm trí, thời giờ, bút mực nói lại t́nh cảm và nỗi nhớ nhung. Nhưng sẽ không bao giờ đủ và hết. Phần đóng góp của Khóa 2 vào Tuyển Tập 50 Năm  quan tâm đến sự quân b́nh về thể các bài và sự hài ḥa về nội dung. Trong giới hạn 50 trang mà Tuyển Tập 50 Năm dành cho mỗi khóa, chúng tôi gói gọn lại t́nh cảm về Trường và quư Thầy Cô, dành nhiều trang cho các bạn trong và ngoài khóa.  Mục đích là giới thiệu anh chị em Khóa 2 đến các khóa về sau mà Khóa 2 không có dịp cùng chung sống tại Blao.

 

Khóa 2 ngày tốt nghiệp 30-7-1959

 

Khóa 2 tương đối nhỏ trong 8 khóa tốt nghiệp của Trường Quốc Gia Nông Lâm Mục Blao. Với 51 sinh viên tốt nghiệp, gồm 45 nam sinh và 6 nữ sinh, Khóa 2 có 26 người học ngành Nông, 11 học ngành Lâm và 14 học ngành Mục. Cho đến ngày hôm nay, 17 anh chị sống ở quê nhà, 27 sống ở hải ngoại, 2 anh (1) không tin tức: Trần Khánh Vân và Nguyễn Thành Lai, và 7 anh đă qua đời: Trần Hiệp Nam Nguyễn Hữu Dũng, Lê Hữu Trung, Diệp Vĩnh Chương, Nguyễn Văn Tuyền, Hoàng Vũ và Nguyễn Văn Nguơn.

 

Văn Nghệ:

 

Khóa 2 có nhiều văn nhân và nghệ sĩ. Văn thi sĩ: Hoàng Vũ, Trần Thị Cẩm Tuyến, Phan Văn Tùng, Huy Lực Bùi Tiên Khôi, Yên Chi Nguyễn Thiệu Dy, Hoàng Tổng, Nguyễn Xuân Trung, Vũ Quốc Dũng, Phi Long Lê Hữu Trung, Chu Hữu Tín, Đào Văn Thanh... Nhạc sĩ: Lê Da Tốn, Nguyễn Văn Hành, Nguyễn Văn Ly, Lê Văn Lịch, Dương Quang Thưởng, Trần Băng Tâm, Phạm Mạnh Tuyên, Đồng Sĩ Quế, Trần Kỹ... Ca sĩ: Khưu Thị Giàu, Dương Thủy Vân, Hà Thị Liễu, Đoàn Minh Trị, Nguyễn Tấn Tài... Kịch sĩ: Châu Văn Hạnh, Nguyễn Hữu Khiêm, Diệp Vĩnh Chương, Hồ Quang Sáng... Lực sĩ: Nguyễn Thanh Tân, Nguyễn Tấn Tài... Cầu thủ: Tôn Thất Đàm, Nguyễn Văn Tuyền, Đặng Khải Nghĩa, Trần Kỹ, Vũ Quốc Dũng... Muốn rơ biệt tài của  nhiều bạn khác, xin mời xem bài "Văn Nghệ Khóa II Nông Lâm Mục Blao" của Anh Lê Da Tốn trong Âm Hưởng Blao, Kỷ Yếu Khóa 2 Hải Ngoại.

 

Học Vấn:

 

Sau ngày ra trường nhiều anh chị đă học thêm và đỗ đạt cao như: Trần Hiệp Nam -Tiến Sĩ (Ph D) Súc Khoa; Bùi Tiên Khôi -Tiến Sĩ Văn Chương; Nguyễn Văn Hành - Tiến Sĩ Kinh Tế; Lê Da Tốn - Tiến Sĩ Nông Học; Phí Minh Tâm - Phó Tiến Sĩ (MS) Đại Học M.I.T., Hóa Học Tạo Tác; Nguyễn Văn Tuyền - MS Khoa Học Xă Hội; Nguyễn Thị Điểm - Phó Tiến Sĩ; Nguyễn Thanh Tân - BS Súc Khoa; Hoàng Vũ - BS Lâm Khoa; Hồ Quang Sáng - BS Thống Kê; Nguyễn Hữu Khiêm - BS Thống Kê; Hà Thị Liễu - BS Dinh Dưởng; Đỗ Hữu Long - Đốc Sự Hành Chánh; Đoàn Minh Trị - Cử nhân Luật Khoa; Hoàng Tổng - BA Địa Ốc; Nguyễn Văn Kiểm - Kỹ sư Súc Khoa; Nguyễn Tấn Phúc - Kỹ sư Súc Khoa; Lê Hữu Trung- Kỹ sư Nông Khoa.  C̣n một số anh chị khác có văn bằng đại học nhưng chúng tôi không được biết hết.

 

Nghề Nghiệp:

 

Sau ngày ra trường, phần lớn anh chị Khóa 2 phục vụ trong ngành học Nông Lâm Súc.  Một số anh chị chuyển ngay sang một ngành khác sau khi học thêm như các anh: Nguyễn Văn Hành (Kế Hoạch, Kinh Tế Học) , Phí Minh Tâm (Phát Triển Công Kỹ Nghệ, Khoa Học Kỹ Thuật), Nguyễn Thanh Tân (Giáo Dục).  Hoặc chỉ làm việc trong ngành học trong một thời gian ngắn, rồi chuyển sang ngành khác như: Dương Thủy Vân (Hàng Không Việt Nam), Đỗ Hữu Long (Hành Chánh), Bùi Tiến Khôi (Văn Pḥng Bộ).

 

Địa Bàn Phục Vụ:

 

Ngoài Việt Nam và Bắc Mỷ như đa số các anh chị khác, Chị Trần Thị Cẩm Tuyến c̣n làm khuyến nông tại Phi Châu trong chương tŕnh International Voluntary Services của Hoa Kỳ; Anh Lê Da Tốn làm chuyên viên trái cây tại Nam và Trung Mỹ; và Chị Hà Thị Liễu làm về dinh dưởng tại Phi Luật Tân.

 

Tước Vị:

 

Ra trường với bằng kiểm sự khiêm tốn, hầu hết mọi anh chị bắt đầu với chức vụ: Trưởng Hạt, Trưởng Ty, Trưởng Pḥng, Trưởng Sở,  Địa Điểm Trưởng, Trung Tâm Trưởng.  Sau đó hoặc tiếp tục con đường học vấn hoặc hăng say làm việc, một số bạn có cơ hội đảm nhiệm những chức vụ cao hơn trước năm 1975 như: Nguyễn Văn Hành - Tổng Giám Đốc Kế Hoạch; Đỗ Hữu Long - Giám Đốc Thông Tin Chiêu Hồi; Lê Da Tốn - Phụ Tá Thứ Trưởng Giáo Dục; Bùi Tiến Khôi - Chánh Văn Pḥng Bộ Canh Nông; Trần Hiệp Nam- Giáo Sư Đại Học; Phí Minh Tâm - Tổng Giám Đốc Viện Quốc Gia Định Chuẩn Bộ Công Kỹ Nghệ,  Hội Viên Hội Đồng Giáo Dục Khoa Học Kỹ Thuật Bộ Giáo Dục.

 

Hiện Tại:

 

Người trẻ nhất Khóa cũng đă ngoài 60 tuổi + vài năm.  Nhiều anh chị đă về hưu như: Nguyễn Thanh Tân, Trần Thị Cẩm Tuyến, Nguyễn Văn Kiểm, Nguyễn Doanh, Trần Trung Ngôn, Dư Thành Nghiệp, Nguyễn Hữu Khiêm, Phạm Mạnh Tuyên, Chu Hữu Tín,... Nhiều anh chị c̣n hoạt động thành công trong những lảnh vực khác nhau.  Như là: Anh Nguyễn Văn Hành - Giám Đốc Cơ Quan An Sinh Xă Hội, Chánh Phủ Liên Ban Hoa Kỳ; Anh Bùi Tiến Khôi - Giáo Sư Đại Học Tiểu Ban Texas; Anh Phí Minh Tâm - Kỹ Sư Trưởng Công Ty Điện & Khí Đốt Thái B́nh Dương, Hoa Kỳ; Anh Lê Da Tốn - Tư Vấn Nông Doanh.  Anh Hoàng Tổng, Nguyễn Tấn Phúc và Chị Dương Thủy Vân thành công trong lănh vực tư doanh.

 

Tập Thể Khóa 2:

 

Những sự kiện trên đây về Khóa 2 chỉ nói lên phần nào sự thành công của cá nhân các anh chị em sau khi nhận được sự dạy dỗ căn bản của trường.  Chắc chắn không phải v́ những sự việc nầy mà Thầy Lê Văn Kư có nói, trong một dịp các bạn Khóa 2 đến thăm Thầy Cô ngày 1-9-1996: "Hừ, các anh chị Khóa II thật là quá hay, tôi thấy các bạn các ngành học khác như Hành Chánh, Cơ Khí chẳng hạn.. chẳng có một nơi nào có được sự đoàn kết vững vàng như Khóa II.  Anh chị em ở ngoại quốc cũng như ở trong nước đều có sự thăm viếng nhau rất là chí t́nh. Mến bạn, nhớ thầy, hôm nay tôi rất vui."  Thầy nói đến tập thể Khóa 2.

 

Sau 3 năm được nuôi dưởng trong chiếc nôi Nông Lâm Mục, Khóa 2 vào đời với nhiệt huyết và ḷng tự tin vừa lo gây dựng gia đ́nh vừa hăng say phục vụ góp sức xây dựng quê hương. Cũng như các khóa khác, các bạn Khóa 2 vẫn thường xuyên gặp nhau từng nhóm nhỏ tại Sàig̣n hay các tĩnh.  Anh chị em quay quần bên nhau trong những ngày lễ Tết thăm Thầy, họp bạn.

 

Biến cố năm 1975 phân tán Khóa 2 khắp năm châu.  Nhiều bạn phải mất đi phần c̣n lại của thập niên 70, một số bạn khác phải mất luôn cả đầu thập niên 80 để t́m đất sống.  Trong những môi trường mới hoàn toàn xa lạ, những đứa con ưu tú, những hạt giống tốt của đất nước, của Trường QGNLMB, của Khóa 2 lại nẩy mầm, bám rể và mọc lại những cây hữu dụng, cành trái xum xuê.  Sinh sống cách nhau ngàn dậm, các anh em cùng chung nôi lần lần t́m về nhau và gần gủi tương thân tương trợ nhau.  T́nh bằng hữu, được hun đúc từ những ngày sống ở Blao, ngày hôm nay lại bền chặt hơn nhiều.

            

Sinh Hoạt Khóa 2:

 

Nh́n lại quá khứ, Khóa 2 chỉ bắt đầu sinh hoạt như một tập thể gắn bó trong hơn 10 năm qua.  Anh Hoàng Tổng viết: "Càng lớn tuổi chúng ta càng gần gũi nhau hơn do các nhu cầu t́nh cảm, do tuổi đời đă đi gần hết những chặng đường mà ḿnh đă hoạch định ở buổi thiếu thời và nay thiên về khuynh hướng nh́n về quá khứ để t́m nguồn vui trong kỷ niệm. Bên nhà, ngoài các cuộc họp mặt toàn trường, c̣n có các cuộc họp mặt toàn khóa tại nhà Thanh (1991), Nghiệp (1993), Phi Long (1994)... Song song đó ở hải ngoại từng nhóm 5, 7 người cũng thành một cuộc họp mặt"  tại nhà Tổng (1990), Giăng (1992), Tuyền (1993), Tâm (1994)... Cuộc họp mặt đầu tiên đầy đủ nhất của Khóa 2 tại Nhà Hàng Mỹ Nhân Ngư vào năm 1993 có sự tham dự của Cô Thầy Lê Văn Kư, Cô Thầy Đặng Quan Điện và nhiều anh chị các khóa.  Phát xuất từ cuộc hội ngộ lớn nầy, Khóa 2 quyết định làm một Kỷ Yếu cho toàn khóa

 

     k2-90SoCa.jpg (80638 bytes)  k2-91-vn.jpg (68988 bytes)  k2-94vn.jpg (75887 bytes)  k2-94SoCA.jpg (76463 bytes)  k2-93VN.jpg (66465 bytes)  k2-93SoCa.jpg (52376 bytes)  k2-94NoCA.jpg (70936 bytes) 

Noi gương các anh chị tại quê nhà, Khóa 2 Hải Ngoại họp tại Nam Cali vào tháng 5, 1995.  Cuộc họp mặt đơn sơ về tổ chức, nhưng thành công lớn ngoài sự mong ước của mọi người.  Với t́nh thần đoàn kết cao, với nhiệt t́nh không có cơ hội bộc phát từ bao năm qua, Khóa 2 Hải Ngoại, trong buổi sinh hoạt của lần họp mặt đông đảo nầy, có vạch ra một chương tŕnh công tác khá qui mô cho thập niên về sau (2).  Sự hưởng ứng nồng nhiệt và thành quả của kỳ họp năm 1995  đă đặt nền tăng vửng chắc cho cuộc họp mặt tháng 7 năm 1996 tại San Diego mừng ngày Sinh Nhật 40 Năm của Khóa 2.   Lần họp mặt nầy có 20 trong số 23 anh chị Khóa 2 sống tại Bắc Mỹ tham dự.

 

Trong khi đoàn kết củng cố nội bộ, Khóa 2 không quên các khóa bạn.   Anh chị Khóa 2 tích cực tham gia các sinh hoạt NLM.  Điển h́nh là tham dự Đại Hội Toàn Trường tại Sàig̣n năm 1990 và Đại Hội Khóa 1 và Khóa 4 tại San Jose năm 1998.

 

                                                      nlm80.jpg (193955 bytes)  Đại Hội 1990

 

Tuy không có một cơ cấu tổ chức chính thức, Khóa 2 lúc nào cũng có các anh chị em luân phiên nhau t́nh nguyện thực hiện những nhu cầu của khóa.  Khi không có yêu cầu chính thức, anh em tự túc thực hiện công tác trong tinh thần tham khảo và phục vụ tập thể.  Trong các năm qua gần đây, Khóa 2 đă lần lượt thực hiện được những việc sau đây: 

        C̣n Đó Những Qua Đi (1996) - Kỷ Yếu Khóa 2 Quốc Nội

        Âm Hưởng Blao (1998) - Kỷ Yếu Khóa 2 Hải Ngoại

        Tung Cánh Chim Bay (1999) - Tuyển Tập Mừng 40 Năm Măn Khóa.

 

Trong những năm gân đây, Khóa 2 vẫn liên lạc, thăm viếng và cũng nhau sinh hoạt thường xuyên.  Xin xem  Bản Tin NLM  để biết chi tiết và h́nh ảnh của các sinh hoạt nầy.  Đặc biệt các anh chị Khóa 2 ở quốc nội họp mặt truyền thống hàng năm và tham gia mọi hoạt động tập QGNLM:

Các anh chị Khóa 2 ở khắp nơi trong cũng như ngoài nước tương trợ lẫn nhau và giúp đở các bạn khác khóa khi cần.  Khóa 2 tích cực tham gia gây dựng, tổ chức và đóng góp với tư cách cá nhân cũng như qua Quỹ Tương Trợ của Khóa vào:

Để kỷ niệm Sinh Nhật 50 năm của Khóa, các anh chị Khóa 2 ở Mỹ dự trù cùng nhau đi du lịch tại Hawaii vào tháng 5 năm 2006 và họp mặt thân mật tại Honolulu vào 2 ngày 21 và 22-5-2006.

 

Dù gần như tất cả các anh chị Khóa 2 đă nhiều lần ăn mừng "thất thập", Khóa 2 cũng hân hoan nh́n về năm 2009 họp mặt nhau 1 lần nữa mừng 50 năm ngày măn khóa.

 

 

Kỷ Yếu H́nh Ảnh 50 Năm

 

Gần đây nhất, trong phiên họp ngày 20-5-2001, Khóa 2 Bắc Cali chính thức kêu gọi hoàn tất một dự án đă được chuẫn bị từ nhiều năm trước thiên niên kỷ mới để mừng Sinh Nhật 50 Trường Quốc Gia Nông Lâm Mục Blao vào năm 2005.  Đó là thực hiện  “Kỷ Yếu H́nh Ảnh 50 Năm Của Trường Quốc Gia Nông Lâm Mục Blao”  (NLM50). Nội dung NLM50 gồm có h́nh ảnh: Trường xưa và nay, Quư Thầy,  Bạn, Sinh hoạt NLM: học tập, thực hành, văn nghệ..., sinh hoạt quốc nội và hải ngoại của Khóa 2 và các khóa bạn trong những năm gần đây.

 

NLM 50 là một công tŕnh to lớn mất gần 10 năm để sưu tầm, thu thập, thiết kế...  Những kỹ thuật điện tử và phương tiện máy móc hiện đại ngày đă giúp thực hiện nhanh chóng và hữu hiệu những công tác mà vài năm trước đây không nghĩ có thể làm đuợc.  Hằng ngàn h́nh ảnh, tài liệu lịch sử và bài viết từ năm 1955 đến nay được tŕnh bày thứ tự dễ xem.  Mỗi trang h́nh ảnh NLM50 chứa bao kỷ niệm và gói ghém bao thâm t́nh.  Bạn sẽ vào thăm viếng Trường cũ qua các h́nh ảnh ngày xưa để thấy các sinh hoạt của Trường.  Bạn sẽ sống lại những ngày xưa thân ái qua các bài do anh chị em NLM viết về Trường, về Thầy, về Bạn,... và về những kỷ niệm vui buồn của thời mộng mơ.  Những h́nh ảnh và bài viết ngày nay, nối tiếp những h́nh ảnh và bài viết ngày xưa, cho thấy đàn con của Trường, gần nửa thế kỷ xa cách, ḷng vẫn nhớ Trường, kính Thầy, và quư mến Bạn.  T́nh thầy tṛ và t́nh bằng hữu bắt nguồn và được hun đút trong chiếc nôi NLM không phôi phai.  

 

Để phổ biến NLM50 và các sinh hoạt khác của Khóa 2 đến bạn bè khắp năm châu, Khóa 2 có thành lập Trang Nhà Khóa 2 trên mạng Internet với chủ đề "Khóa 2 khắp đó đây chung một ḷng".  Lần đầu tiên Trang Nhà Khóa 2 và NLM50 được phổ biến trên mạng Internet vào ngày 5 tháng 9 năm 2002 và được cập nhật thường xuyên mỗi 2 tuần sau đó.  Trang Nhà đă cố gắng đưa lên mạng bài trong các kỷ yếu của Khóa 2. Tất cả bài trong Tung Cánh Chim Bay đă được đưa lên Internet.  Nhiều bài trong Âm Hưởng Blao đă được phổ biến. Các bài trong C̣n Đó Những Qua Đi cũng sẽ đưa lên mạng khi các anh chị Khóa 2 bên nhà giúp đánh máy xong.  Tất cả bài trong CĐNQĐ đă được đưa lên mạng vào đầu năm 2005.

 

Ngày hoàn tất NLM50 dự trù vào đầu năm 2005 kịp mừng ngày sinh nhật 50 năm của Trường.  Khi thực hiện được đến đâu, chúng tôi sẽ phổ biến ngay phần đó lên mạng Internet.  V́ phải dung ḥa tốc độ lên mạng và phẩm chất, h́nh ảnh đưa lên mạng cần nhỏ, nên không có độ nét như ư muốn.  Khi hoàn tất, NLM50 sẽ được ấn hành trên CD với h́nh ảnh rơ và đẹp nguyên vẹn dưới dạng Acrobat PDF (portable document format) mà máy nào cũng có thể xem được.  Các trang h́nh ảnh có thể in ra với phẩm chất tốt.  CD c̣n giúp các bạn không có Internet có thể thăm viếng Trường bất cứ lúc nào. 

 

Trong một bửa cơm thân mật tại Nhà Hàng Cơm Ngon ngày 29-7-2005, có sự tham dự của một số anh em Khoá 2 và các anh chị khóa khác, anh Tâm có tặng mỗi người tham dự 1 CD, chính thức phổ biến  Kỷ Yếu H́nh Ảnh 50 Năm Của Trường Quốc Gia Nông Lâm Mục Blao mừng 50 năm thành lập trường.

 

Trang Nhà Quốc Gia Nông Lâm Mục

 

Trong tinh thần đoàn kết toàn trường, Khóa 2 cùng chung với các khóa thành lập Trang Nhà NLM trên mạng Internet để làm cổng vào thăm viếng Trường Quốc Gia Nông Lâm Mục Blao. Trang Nhà NLM phổ biến tin tức, sinh hoạt, và làm mối liên lạc cho tất cả anh chị em QGNLMB.  Trang Nhà NLM chính thức ra mắt trên mạng Internet và xem được tại Việt Nam và các nơi trên thế giới vào ngày 23 tháng 9 năm 2002.  Trang Nhà NLM được cập nhật thường xuyên với tin tức và bài mới.  Hiện nay trong Trang Nhà NLM, chỉ có 2 khoá co trang riêng: Trang Nhà Khóa 2Trang Nhà Khóa 5.  Mong các bạn xem đây như một bước đầu để mọi khóa NLM nối tiếp hiện diện trên mạng Internet.  Trang Nhà NLM sẽ yễm trợ kỷ thuật cho khóa nào muốn thiết lập trang nhà riêng cho khóa ḿnh.

 

Bài viết trên Trang Nhà NLM được soạn thảo bằng chữ Việt Unicode, một tiêu chuẩn quốc tế đă được hầu hết các quốc gia công nhận, trong đó có Việt Nam.  Chữ Việt Unicode c̣n được Microsoft và nhiều công ty nhu liệu lớn hổ trợ. Máy điện toán nào cài đặt Internet Explorer và font Unicode cũng có thể đọc được Việt ngữ rơ ràng mà không cần bất cứ một phụ liệu nào khác. Trang Nhà NLM được đặt tại máy phục vụ hữu hiệu.  Do đó bài viết, tài liệu và h́nh ảnh trên trang nhà có thể được truy cập nhanh chóng và dễ dàng ở khắp mọi nơi trên thế giới.   Các bạn có thể xem Trang Nhà NLM tại:

 

www.giadinhnongnghiep.net

 

Tuyển Tập 50 Năm Trường Quốc Gia Nông Lâm Mục Blao

 

Từ năm 2000, anh chị em QGNLM các khóa đă xúc tiến làm Tuyển Tập 50 Năm kỷ niệm 50 năm thành lập Trường Quốc Gia Nông Lâm Mục Blao (1955-2005).  Khóa 2 tích cực tham gia và yểm trợ Tuyển Tập 50 Năm của toàn trường.  Để phần đóng góp của Khóa 2 được hài ḥa về h́nh thức cũng như nội dung, Khóa 2 đă tuyển chọn lại vài bài hay đă ấn hành, cập nhật một số bài đă đăng cho phù hợp với hoàn cảnh và sáng tác nhiều bài mới.  Anh Phí Minh Tâm Khóa 2 cùng Anh Lê Quang Thượng Khóa 5 đă giúp đánh máy và tŕnh bày bài của các khóa trong Tuyển Tập 50 Năm.  Khóa 2 cũng đă phụ trách đưa toàn bộ Tuyển Tập 50 Năm lên Internet trên Trang Nhà NLM để anh chị em có thể duyệt xem trước khi ấn hành và phổ biến vào ngày Hội Ngộ Nông Lâm Mục tại Việt Nam vào năm 2005.

 

Cuối tháng 5 năm 2003,  Anh Tâm đă chuyển toàn bộ Tuyện Tập 50 Năm trên CD đến Anh Nguyễn Quư Định để đem về Việt Nam in. Tuyển Tập 50 Năm cũng được cập nhật vào cuối tháng 1 năm 2004.  Tuyển Tập 50 Năm đă được ấn hành và phổ biến ngày 28-5-2005 tại Sàig̣n, Hội Ngộ Mừng 50 Năm Thành Lập Trường Quốc Gia Nông Lâm Mục Blao.

 

Nhóm Biên Tập Khóa 2

 

(1)  Ngày 6-6-2003, Anh Trần Trung Ngôn có thông báo là Anh Nguyễn Xuân Trung, trước đây được ghi là không tin tức, đang sống b́nh an tại Nha Trang.  Ngày 28-10-2003, Anh Trung lại cho biết tin Anh Nguyễn Tấn Trang cũng đang sinh sống b́nh an tại Nha Trang.

(2) Chương tŕnh công tác nầy tưởng chỉ là một danh sách ước muốn.  Trên thực tế cho đến hôm nay, Khóa 2 không những đă thực hiện tất cả những công tác do Đại Hội 1995 vạch ra mà c̣n nới rộng mục tiêu và phương thức sinh hoạt.  Quan trọng nhất là thực hiện Kỷ Yếu H́nh Ảnh 50 Năm, Tuyển Tập 50 Năm và Trang Nhà NLM trên mạng Internet.


KỶ YẾU H̀NH ẢNH 50 NĂM TRƯỜNG QUỐC GIA NÔNG LÂM MỤC BLAO 1955-2005

 

Trang Nhà NLM Tuyển Tập 50 Năm Kỷ Yếu H́nh Ảnh 50 Năm