Đm Nay

 Nhớ lại ngy xưa

Đm nay say nh một lần 
Ngy mai ly biệt đu cần vội chi 
Nếu cn lưu luyến cht g 
Cạn thm một chn rượu si lng ny 
Khắc xun ngẳn ngủi buồn thay 
Chn vng lạnh qu rượu đầy tnh vơi 
Cười nghing ngả tưởng say rồi 
Say qun đi nh cuộc đời l bao...

Khuyết Danh

m nay nh cng say
Chuyện mai rồi sẽ hay
Buồn thay xun ngắn ngủi
Rượu đắng như tnh nầy
Trn trọng tnh bằng hữu
Rt chn rượu trn đầy
Say khướt cười nghing ngả
Cuộc đời sẽ sao đy?

PMTm (12/27/2004)

 

 

Trang Nh NLM

Tuyển Tập 50 Năm Kỷ Yếu Hnh Ảnh 50 Năm