La biche
Maurice Rolilinat
1846-1903

 

La biche brame au clair de lune
Et pleure à se fondre les yeux;
Son petit faon delicieux
A disparu dans la nuit brune.

Pour raconter son infortune
À la forêt de ses aiieux,
La biche brame au clair de lune
Et pleure à se fondre les yeux.

Mais aucune réponse, aucune,
À ses longs appels anxieux!
Et, le cou tendu vers les cieux,
Folle d’amour et de rancune,
La biche brame au clair de lune.

Dịch nghĩa:

 

Con nai vàng ngơ-ngác

Nai vàng kêu la ai-oán dưới ánh trăng trong sáng
Và ngơ-ngác cất tiếng khóc than nức-nở;
V́ nai con tung-tăng, hớn-hở, 
Đă biến mất vào rừng đêm tối-mịt.

Nai kể-lể sư bất-hạnh của ḿnh
Với cánh rừng của cha ông mà nai được sinh ra,
Nai vàng kêu-la ai-oán dưới ánh trăng trong sáng
Và ngơ-ngác cất tiếng khóc than nức-nở,

Nhưng, rừng đêm vẫn im-lặng, không tiếng trả lời,
Cho sự kêu vang lo-âu của nai vàng ngơ-ngác!
Nai nh́n lên ṿm trời và ngóng cao cổ,
Điên cuồng v́ quá yêu thương và oán hận,
Nai vàng kêu la ai-oán dưới ánh trăng trong sáng.

Minh-Châu phỏng dịch

 

T́nh Mẹ Xót Xa 

Con ơi, con đâu rồi ?
Rừng đêm, rừng đêm sao im hơi !
Con ơi, con đâu rồi ?
Vầng trăng, vầng trăng cao chơi vơi !

Con Nai mẹ gục đầu lầm lủi bước,
Tiếng kêu thương vang động khắp rừng già.
T́m con thơ, sao im hơi lặng tiếng ?
Đôi mắt mờ, gịng lệ chảy xót xa !

 

Hởi ác thú ! hởi loài người độc ác !
Con ơi, con đâu rồi !! ? 
Vầng trăng, vầng trăng chơi vơi !
Cao Yên Tuấn

 

NAI  VÀNG  NGƠ  NGÁC

 

Dưới ánh trăng Nai vàng ngơ ngác  ,

Cất  tiếng kêu như khóc như than

Nai con hớn hở tung tăng ,

Biến vào rừng rậm đêm trăng mịt mù !

Nai  kể lể tâm tư bất hạnh,

Với cánh rừng hiu quạnh Quê Cha

Nai  vàng ai oán kêu la

Khóc than nức nở nhạt nhoà ánh trăng !

Rừng im lặng vẫn không lên tiếng 

Trước tiếng kêu lo lắng bi ai 

Cất cao cổ  ngước nh́n trời ,

Yêu  thương oán hận khiến Nai điên cuồng !

Tiếng Nai kêu năo nùng thống thiết

Rừng lặng thinh ánh Nguyệt lung linh !

Thương cho Nai mẹ thắm t́nh,

Mất con nức nở vật ḿnh khóc than !

Phan Văn Thùy

Nai M

 

Mẹ nai hất hải dưới trăng vàng

Ai oán năo nùng tiếng thở than

Nai nhỏ thơ ngay đi mất dạng

Lạc trong đêm tối giữa rừng hoang.

 

Chuyện ḿnh bất hạnh nai tê tỉ

Rừng của ông cha tưởng sống an

Dưới ánh trăng thanh nai nức nở

Năo nùng ai oán tiếng than van.

 

Đêm dày tịch mịch rừng yên lặng

Mặc tiếng gọi con thấu khảm can

Ngưỡng cổ nh́n trời cao khắc nghiệt

Đau thương oán hận lệ tuôn tràn.

 

Dưới ánh trăng thanh nai nức nở!

Phí Minh Tâm

 

Trang Nhà NLM

Tuyển Tập 50 Năm Kỷ Yếu H́nh Ảnh 50 Năm