Ảnh Lưu Niệm Ngày 6-7-1996 tại Mission Bay, San Diego, CA

Ngồi: Anh chị Vũ Quốc Dũng, Tống Ngọc Tiêng K1, Lê Vinh Qui K1, Lâm Trường Xuân, Nguyễn Văn Tuyền, Lê Da Tốn, Nguyễn Văn Kiểm, Nguyễn Thanh Tân, Trần Thị Cẩm Tuyến, Dương Thủy Vân, Đàm Trung Thao K1, Nguyễn Hữu Khiêm, Ngyễn Văn Hành, Đào Văn Thanh 

Đứng: Chị Vũ Văn An, em dâu anh Dũng, Nguyễn Doanh, Hoàng Tổng, anh chị Hoàng Vũ, Trần Thị Băng Tâm, Vũ Thanh Giăng, Huỳnh Thanh Xuân (chồng chị Lư Thị Xuyến K4), Bùi Tiên Khôi, Cô Thầy Lê Minh Tâm, Mai Văn Toại K3, chị Tổng, chị Khôi, chị Thanh, chị Khiêm (Nguyễn Ngọc Bích k8), anh chị Phí Minh Tâm và bé Thảo, Đổ Hữu Hoà K4