Ảnh Lưu Niệm Ngày 6-7-1996 Mừng Sinh Nhật 40 Năm Khóa 2

Ngồi: Bùi Tiến Khôi, Trần Thị Băng Tâm, Trần Thị Cẩm Tuyến, Dương Thủy Vân, Hoàng Tổng

Đứng: Nguyễn Văn Kiểm, Nguyễn Hữu Khiêm, Nguyễn Doanh, Vũ Thanh Giăng, Tôn Thất Đàm, 

Nguyễn Văn Hành, Nguyễn Thanh Tân, Hoàng Vũ, Vũ Quốc Dũng, Phí Minh Tâm, 

Đào Văn Thanh, Lê Da Tốn, Lâm Trường Xuân, Nguyễn Văn Tuyền

Ảnh ngày măn khóa