KHÓA V

QGNLM BLAO 

Kính Chúc 

QUÝ THẦY CÔ,
ANH CHỊ EM ĐẠI GIA ĐÌNH NÔNG NGHIỆP
& CỰU SINH VIÊN QGNLM BLAO


 


NĂM QUÝ MÙI AN KHANG THỊNH VƯỢNG